Wijzigingen in de reglementering

Heel frequent - soms té frequent - brengt de overheid wijzigingen aan in de regelgeving voor het onderwijs. Die wijzigingen proberen we vóór de aanvang van elk schooljaar te bundelen in een overzicht.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Personeel:
dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
tel. 02 507 07 01.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Lerenden:
lerenden [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
tel. 02 507 08 72.