Partners van Katholiek Onderwijs

COC (Christelijke Onderwijscentrale)
De Christelijke Onderwijscentrale is de grootste onderwijsvakbond in Vlaanderen. COC verdedigt de belangen van haar leden. COV is haar zustercentrale, die de belangen van de personeelsleden uit het basisonderwijs verdedigt.
website: COC
COV (Christelijk Onderwijzersverbond)
Het Christelijk Onderwijzersverbond is de Vlaamse onderwijsvakbond voor alle personeelsleden in het gesubsidieerd basisonderwijs. Ze verdedigt de belangen van haar leden en ijvert voor kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen.
website: COV ACV Online
adres: Britsierslaan 5 
1030 Schaarbeek 
contact: cov@acv-csc.be
Tel. 02 244 37 00 
Erkende-instantie rooms-katholieke godsdienst 
De Erkende Instantie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak rooms-katholieke godsdienst. Ze staat ook in voor de inspectie en begeleiding van godsdienstleraren in alle onderwijsnetten op alle niveaus in Vlaanderen. 
website: KU Leuven Thomas erkende-instantie
adres: Interdiocesaan Centrum vzw 
Erkende Instantie r.k. godsdienst 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
contact: hein.vanrenterghem@rkg.vlaanderen
Tel. 05 234 01 97

maurice.van.stiphout@rkg.vlaanderen
Tel. 02 507 05 18
VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen) 
De Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen vertegenwoordigt alle ouders en ouderverenigingen van katholieke scholen in Vlaanderen. Ouderparticipatie is hun kernopdracht. VCOV bouwt aan een oudervriendelijke school, waar alle kinderen zich thuis voelen. 
website: VCOV
adres: Berkendreef 7
3220 Holsbeek 
contact: info@vcov.be
Tel. 016 38 81 00 
Vrij CLB-netwerk
De Vrije Centra voor LeerlingenBegeleiding geven informatie, advies en begeleiding aan leerlingen, ouders, leraren en schooldirecties. Hun doel is om het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te bevorderen. 
website: Vrij CLB Netwerk
adres: Anatole Francesstraat 119 
1030 Schaarbeek 
contact: info@vclb-koepel.be 
Tel. 02 240 07 50
VSK (Vlaamse Scholierenkoepel)
De Vlaamse Scholierenkoepel vzw of kortweg VSK is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de koepel van alle leerlingenraden in Vlaanderen en versterkt leerlingenparticipatie op school.
website: Scholierenkoepel
adres: Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel 
contact: info@scholierenkoepel.be 
Tel. 02 894 74 70