Leesvaardigheid: Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor collectief engagement

De onderwijsverstrekkers waren vandaag te gast in het Vlaams Parlement voor een gedachtewisseling over de laatste PIRLS-resultaten, een internationale leesvaardigheidstoets bij leerlingen uit het vierde leerjaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen legde de nadruk op de inspanningen die het onderwijsveld de voorbije jaren geleverd heeft, maar ook op de belemmerende factoren en hoe die kunnen weggewerkt worden.
do 6 juli 2023

Klassenraden delibereren nog grondiger met Databistro

De delibererende klassenraden behoren tot de belangrijkste momenten in de schoolloopbaan van jongeren. Onder impuls van ‘project Databistro’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen houden klassenraden zichzelf een spiegel voor om hun deliberatiebeleid te verbeteren en grondigere studieadviezen uit te schrijven voor leerlingen.
wo 28 juni 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat scholen infrastructuurwerken kunnen blijven uitvoeren

Door een nieuw decreet dreigen scholen te worden uitgesloten van subsidie voor investeringen in infrastructuur en schoolgebouwen. De Vlaamse overheid verplicht scholen namelijk om hun lokalen open te stellen om nog aanspraak te maken op subsidies. Voor veel scholen is dat niet altijd mogelijk.
do 8 juni 2023

Leerplan wiskunde: ruimte of verplichting?

De vrijheid van onderwijs is ook de vrijheid van de leraar om binnen het pedagogisch project van het schoolbestuur en de keuze van de school extra doelen toe te voegen. Voor die ruimte hebben we met succes gepleit bij het Grondwettelijk Hof.
di 23 mei 2023

PIRLS 2021: ook in een storm moet er gestuurd worden

Het laatste PIRLS-onderzoek, een vijfjaarlijks onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen, vertoont geen positieve resultaten. De leesvaardigheid van leerlingen, gemeten door internationaal gestandaardiseerde tests, blijft dalen.
di 16 mei 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt bijna 1.000 leerlingen samen voor Grieks feest

Bijna 1.000 leerlingen Grieks beleefden samen met hun leraren de Dag van het Grieks in Gent. Op het programma: workshops, quizzen op zoek naar ‘De slimste Griek van Vlaanderen’ en een slotmoment met de Leyers-zussen. De dag werd georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met VLOT (Vereniging van Leerkrachten Oude Talen).
wo 3 mei 2023

Nieuwe leerplannen bieden scholen ademruimte en kwaliteitsbelofte

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vandaag nieuwe leerplannen voor de derde graad in het secundair onderwijs voor. Het gaat om de leerplannen algemene vorming voor alle finaliteiten (doorstroom, arbeidsmarkt en dubbele finaliteit) en de leerplannen specifieke vorming voor de arbeidsmarktfinaliteit.
wo 29 maart 2023