Nieuws

 • 24 september 2018

  Het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 2 oktober. Daarmee wil het haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie in Brussel op die datum.

 • 24 september 2018

  Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties dienen de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur mee te delen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen).

 • 24 september 2018

  Vanaf 1 oktober kunnen de scholen die behoren tot een samenwerkingsplatform een personeelslid aanstellen in het lerarenplatform. Voor die betrekking stel je een afzonderlijke arbeidsovereenkomst op: TADD ofwel TABD, niet als vervanger. De inzetbaarheid van het personeelslid leg je vast in een bijlage.

 • 24 september 2018

  Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden de vacante betrekkingen in wervingsambten vastgesteld op 15 oktober, en meegedeeld tegen 15 november. De benoeming gaat dan in op 1 januari. De vacantverklaring moet ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.

 • 24 september 2018

  Nog heel wat secundaire scholen zijn nog steeds op zoek naar uren-leraar.

  We hopen met deze oproep alsnog enkele scholen bereid te vinden om, indien mogelijk, enkele uren ter beschikking te stellen via ons Prikbord uren-leraar. Elk pakket uren-leraar is welkom en kan voor een of meerdere vragers een aanzienlijk verschil betekenen.

 • 24 september 2018

  Hoe meerwaarde creëren met duurzaam HR in onderwijs? Groeien in engagement, reflectie en dialoog
  Vrijdag 23 november 2018, Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid, Antwerpen.

 • 24 september 2018

  Dialoog: in iemands schoenen staan

  Het eeuwenoude Bijbelverhaal van Noömi en Ruth is brandend actueel. Het is voor ons een voorbeeld van in de schoenen te durven staan van de vreemde ander en zo te groeien in dialoog. Download het oktobernummer en de bladwijzer van Leeftocht.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
september 2018

Leeftocht

Jongste editie:
september 2018