Katholiek Onderwijs Vlaanderen herhaalt vraag om onderwijsorganisatie grondig te herdenken

De netwerkorganisatie en ledenvereniging van katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel blijft vragende partij voor een ‘new deal’ in het onderwijs om het lerarentekort aan te pakken.
vr 27 januari 2023

IDP 2022: onderwijskwaliteit daalt waar er leraren tekort zijn

Scholen die met een groter tekort aan leraren kampen, zien hun leerprestaties sterker dalen. Dat is de belangwekkendste conclusie van het jaarlijkse onderzoek van de IDP-toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door onderwijseconomen Kristof De Witte en Letizia Gambi (KU Leuven).
vr 13 januari 2023

Onderwijsinspectie verlengt goedkeuring leerplannen eerste graad Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De Vlaamse onderwijsinspectie verlengt de goedkeuring van de leerplannen voor de eerste graad van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een schooljaar, tot 1 september 2024. Daarop besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om zijn aanvraag tot gelijkwaardige eindtermen voorlopig op te schorten.
di 25 oktober 2022

Stop de polarisering, een inclusieve samenleving creëer je samen

Oktober is de maand van de inclusie en de zoektocht naar inclusief onderwijs kreeg de voorbije week ruim aandacht in de media. Of het debat over inclusief onderwijs daarmee is verrijkt, is een andere zaak. Als directiecommissie buitengewoon onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreuren we de polarisatie die het onderwijs wordt opgedrongen. Dat is het omgekeerde van wat we willen bereiken en met deze open brief willen we oproepen om niet mee te doen aan dat opbod.
za 15 oktober 2022

Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept oktober uit tot klimaatmaand

Van de droge zomer in Vlaanderen tot het noodweer verder van huis: de klimaatcrisis is alomtegenwoordig. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil niet aan de kant blijven staan en roept als netwerkorganisatie haar leden op om van oktober de klimaatmaand te maken. De volgende weken worden voorbeelden van goede praktijk uitgewisseld van scholen die klimaateducatie een prominente plaats geven en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal met scholen meestappen in de nationale klimaatbetoging op zondag 23 oktober.
do 6 oktober 2022

Oktobertelling 2022: Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgd over spectaculaire toename kleuters in buitengewoon onderwijs

De jaarlijkse spoedtelling aan het begin van het schooljaar levert nieuwe inzichten over leerlingenstromen. Opvallend daarbij is de sterke groei van inschrijvingen in het buitengewoon kleuteronderwijs. Tegelijk weerspiegelen de cijfers dat de adviezen en beslissingen van klassenraden opnieuw aangeknoopt hebben met wat vóór corona de praktijk was.
di 4 oktober 2022

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tevreden met energiesteun Vlaamse regering

Ook het onderwijs kijkt aan tegen een grote energiecrisis. De Vlaamse regering maakt daarom middelen vrij om scholen te ondersteunen.
vr 30 september 2022