Leerplan wiskunde: ruimte of verplichting?

De vrijheid van onderwijs is ook de vrijheid van de leraar om binnen het pedagogisch project van het schoolbestuur en de keuze van de school extra doelen toe te voegen. Voor die ruimte hebben we met succes gepleit bij het Grondwettelijk Hof.
di 23 mei 2023

PIRLS 2021: ook in een storm moet er gestuurd worden

Het laatste PIRLS-onderzoek, een vijfjaarlijks onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen, vertoont geen positieve resultaten. De leesvaardigheid van leerlingen, gemeten door internationaal gestandaardiseerde tests, blijft dalen.
di 16 mei 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt bijna 1.000 leerlingen samen voor Grieks feest

Bijna 1.000 leerlingen Grieks beleefden samen met hun leraren de Dag van het Grieks in Gent. Op het programma: workshops, quizzen op zoek naar ‘De slimste Griek van Vlaanderen’ en een slotmoment met de Leyers-zussen. De dag werd georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met VLOT (Vereniging van Leerkrachten Oude Talen).
wo 3 mei 2023

Nieuwe leerplannen bieden scholen ademruimte en kwaliteitsbelofte

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vandaag nieuwe leerplannen voor de derde graad in het secundair onderwijs voor. Het gaat om de leerplannen algemene vorming voor alle finaliteiten (doorstroom, arbeidsmarkt en dubbele finaliteit) en de leerplannen specifieke vorming voor de arbeidsmarktfinaliteit.
wo 29 maart 2023

Akkoord minimumdoelen – uitgave ontwerpleerplannen

Het onderwijsveld bereikte samen met minister Weyts een consensus over de nieuwe minimumdoelen voor de basisvorming in de tweede en derde graad secundair onderwijs.
di 28 maart 2023

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tevreden met wettelijk kader voor medische handelingen

Dat scholen een wettelijk kader krijgen om medische zorgen toe te dienen bij leerlingen vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een goede zaak. Samen met het Vlaams Welzijnsverbond is de netwerkorganisatie van katholieke scholen daar al langer vragende partij voor.
vr 24 maart 2023

Minimumtabellen en opbod tussen vakken

Wat De Standaard vandaag schrijft (“Heel wat leerlingen zullen minder wetenschappen krijgen”) is manifest en aantoonbaar onjuist.
wo 22 maart 2023