Katholiek onderwijs Vlaanderen stelt een aantal modellen van busreglementen ter beschikking om u te helpen om klare afspraken te maken tussen de leerlingen, de ouders en de busbegeleiders i.v.m. het correct verloop van het leerlingenvervoer en ieders verantwoordelijkheid daarin. Goede afspraken kunnen problemen voorkomen en verminderen bovendien de aansprakelijkheidsrisico's van alle betrokkenen.

De modellen van busreglementen voor busbegeleiders, voor ouders en voor leerlingen kunnen een hulp zijn bij de opmaak van de schoolspecifieke busreglementen.

Wij stellen voor om het reglement voor de busbegeleiders te integreren in het arbeidsreglement dat onderhandeld dient te worden in het LOC of in de ondernemingsraad en dit gezien het LOC of de ondernemingsraad de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemers regelt.