Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)

Besturen die 'optimaal' functioneren kunnen hun scholen beter ondersteunen in de steeds complexer wordende uitdagingen die op hen afkomen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt dan ook een speerpunt van BOS in haar beleid.

Besturen vinden hier zowel ruimere achtergrondinformatie bij BOS als meer concrete en technische nota's en documenten die hen kunnen ondersteunen in het BOS-proces. Deze zullen stelselmatig verder aangevuld worden.

Voor vragen en suggesties i.v.m. BOS kunnen besturen contact opnemen via bos [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Draaiboek en thematische nota's

BOS is een belangrijk, maar complex proces dat heel wat verschillende aspecten behelst. Ter ondersteuning van haar besturen heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een aantal nota’s en documenten ontwikkeld. 
Het betreft groeidocumenten die zullen worden aangepast bij eventuele verdere ontwikkelingen binnen één van deze thema’s of het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in haar geheel. 
Daarnaast zal de informatie op korte en middellange termijn worden uitgebreid met thematische nota’s over ‘BOS & onderwijsplanning’, 'BOS & organisatiestructuur',  …

Regionale ankerfiguren besturen 

 • Regio Antwerpen: Dis Van Berckelaer - dis.vanberckelaer [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Limburg: Pierre Colla - pierre.colla [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Mechelen-Brussel: Guido François - guido.francois [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Oost-Vlaanderen: Eddy Van der Maelen - eddy.vandermaelen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio West-Vlaanderen: Ward Goudenhooft - ward.goudenhooft [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Regionale BOS-begeleiders

 • Regio Antwerpen: Helga Melis - helga.melis [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Limburg: Johan Briers - johan.briers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Mechelen-Brussel: Fons Nuyens - fons.nuyens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Oost-Vlaanderen: Christ De Schepper - christ.deschepper [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio West-Vlaanderen: Filip Defauw - filip.defauw [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Achtergrondinformatie

Documentatie

 

Veelgestelde vragen door besturen

 

 • Hieronder vind je een schematisch overzicht van de kadernota, het draaiboek en de thematische nota’s.
  Door te klikken op één van de trefwoorden in het schema, open je de desbetreffende informatie.