27 augustus 2020

Er zijn weinig beroepen die de opvoeding van jonge mensen zo vormgeven als die van leraar, en toch zijn er te weinig van. Het groeiende lerarentekort zet de onderwijskwaliteit ernstig onder druk. Daar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen wat aan doen.