Verplaatsingen van gesubsidieerde personeelsleden

Deze mededeling wil een overzicht geven van de regels die binnen het onderwijs gelden voor vergoeding van verplaatsingen door gesubsidieerde personeelsleden.

Voor nadere toelichtingen kunt je terecht bij de Dienst Personeel