vacature

VCOV zoekt een relatiebeheerder ouderwerking Antwerpen en Limburg

do 28 april 2022
De Vlaamse Confederatie van Ouders en Verenigingen informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs. Als koepelorganisatie vertolkt de VCOV vzw de stem van ouders in alle overlegorganen die met ouders en onderwijs hebben te maken. Ze maken, overeenkomstig de doelstellingen van het participatiedecreet, werk van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs.

VCOV zoekt een relatiebeheerder ouderwerking Antwerpen en Limburg (met als hoofdopdracht het onderhouden en versterken van de relaties van de VCOV met de scholen en ouderwerkingen in de regio). Interesse? Stuur of mail dan je kandidatuur naar:
kris.achten@vcov.be, operationeel directeur VCOV vzw. Solliciteren kan tot en met 20 juni 2022.