Vasten en Pasen

Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de veertigdagentijd een zinvolle periode te maken en toe te leven naar de Goede Week en Pasen.

Met de slogan De klank van stilte op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de vasten van 2017 naar de scholen. De leuze kadert in het jaarthema Er zit muziek in! In de muziek vullen klank en stilte elkaar aan. Ze kunnen niet zonder elkaar. Elk muziekstuk heeft adempauzes nodig. Zo ook heeft elke mens, elke groep een ‘stille plek’ nodig om op verhaal te komen. Het is de plek waar God zich toont. Verstillen, een adempauze nemen, het is een steunpilaar om waarachtig de vastentijd te beleven.

Het volledige vastenaanbod vormt een kwintet: in het verlengde van de affiche en het maartnummer van Leeftocht zijn er ook nog een digitaal pedagogisch dossier, bezinningskaarten i.s.m. Uitgeverij Muurkranten en een bezinnende PowerPointpresentatie.

 

Affiche

De affiche spreekt voor zich, ze duldt geen commentaar. Ze nodigt gewoon uit om stil te vallen, om de klank van de stilte te beluisteren en beleven.

 

Leeftocht

Geluid en stilte zijn als licht en donker. Ze vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar. Stilte kan je proeven en ervaren in vele vormen. Ze kan pijn doen, onzeker maken, maar ook rust en vervulling bieden … Altijd grijpt ze aan. We hebben ze nodig om hevige emoties te verwerken, om elkaar en God te vinden, over alle woorden heen. Elke mens, elke groep heeft zijn eigen ‘stille plek’ nodig om op verhaal te komen. Is er ook zo’n ruimte voorzien op jouw school?

XXL

Dit digitaal dossier, bevat tal van suggesties en tips om de vastenwerking concreet te maken met de collega’s en tot in de klas, met o.a. vier kant en klare bezinningsscenario’s.

Bezinningskaarten

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met poëtische mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte. De vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt heeft dezelfde afbeelding als de affiche.

Diamontage (PowerPoint)

Een meditatieve diamontage (PowerPoint), kan eye-opener zijn voor het team en is ook geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les, als kader voor een viermoment of als doorlopende teaser in de stille ruimte of een centrale plaats in de school. Suggestie: rustige achtergrondmuziek af te spelen terwijl de presentatie loopt.

Andere

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst in zijn aanbod ook de weg naar de campagne Stort regen voor Burkina Faso van Broederlijk Delen. Aanvullend bij die campagne staat eveneens SpoorZeS klaar met nieuwe materialen voor het onderwijs. Als voorbereiding op het Paasfeest bieden de jezuïeten een nieuwe digitale 40-dagenretraite: “Spreek Heer, ik luister” (Ps 103) op www.ignatiaansbidden.org