In dialoog november-december 2020

Community Service Learning en de weg naar inspirerend burgerschap

Het project ‘inspirerend burgerschap’ maakt al langer werk van het actief engageren van leerlingen via ervaringsgerichte werkvormen, zoals Community Service Learning (CSL). Dit artikel licht toe hoe de werkvorm CSL burgerschapsvorming bij leerlingen kan stimuleren en welke ondersteuning wij kunnen bieden voor schoolteams die een CSL-traject willen opstarten.

Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen

Je kunt begaafdheid niet reduceren tot hoge intelligentie. Leerlingen kunnen begaafd zijn op cognitief, sociaal, perceptueel, creatief of motorisch vlak. In dit artikel ligt de focus op cognitieve begaafdheid, want we hebben het over de onderwijspraktijk en het leren van leerlingen op school. Daar heeft cognitieve begaafdheid de grootste impact op.

Internationalisering als motor voor innovatie

Internationalisering staat sterk in de belangstelling en biedt kansen voor iedere onderwijsverstrekker op het vlak van innovatie en professionalisering van leraren. We lichten toe welke meerwaarde internationalisering kan hebben voor de werking van onze pedagogische begeleiding en netwerkorganisatie, voor die van onze leden en hoe we ondersteuning bieden.

Naar een gelijkgerichte begeleidingsstrategie voor onze katholieke dialoogscholen

In het Begeleidingsplan 2018-2021 engageert de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich om haar visie op begeleiding van scholen te laten landen in een gedragen begeleidingsstrategie. Na twee jaar ontwikkelwerk kreeg die strategie vorm in een ‘basisscenario voor de begeleiding van katholieke dialoogscholen’.

Onderwijsplanning: minder of meer reguleren?

Het onderwijsplanningsbeleid eigen voor het katholiek onderwijsnet bestaat al van bij de oprichting van de koepel, nu netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook de overheid vindt onderwijsplanning nodig. Vandaag wordt de vraag gesteld of er méér dan wel minder onderwijsplanning nodig is.

Cursisten en leraren bevraagd over online leren in het volwassenenonderwijs

Hoe gaan cursisten en leraren om met online leren en evalueren in het volwassenenonderwijs? Dat was de centrale vraag van een bevraging die de pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met vier centra voor volwassenenonderwijs heeft afgenomen in juni 2020. Het artikel belicht de belangrijkste vaststellingen.

Schoolerfgoed in een ‘dode hoek’? Slimerfgoed.be verruimt je blikveld

Scholen hebben een rijke geschiedenis en weten hun erfgoed in toenemende mate te waarderen. Er wachten hen heel wat uitdagingen, maar ze staan er niet alleen voor. Het project slimerfgoed.be bundelt de krachten: het lanceert een digitaal kennisplatform en zet innoverende proeftuinen op in Vlaanderen en Brussel.

EN VERDER

  • Voorwoord: We willen écht met jou in dialoog
  • Boekrecensies
  • Terugblik op vijf jaargangen in dialoog met de lezers
  • Geloven vandaag: Dromen die je wakker houden

Downloads