In dialoog november-december 2019

Wereldwijd katholiek onderwijs

In juni 2019 hield het katholiek onderwijs zijn wereldcongres in New York. Wat betekent het katholiek onderwijs wereldwijd? En kunnen we iets leren uit de ontwikkelingen van katholieke scholen in andere landen? Dit artikel gaat in op enkele thema’s die de wereldorganisatie van katholiek onderwijs aankaart.

Moet moed voor visie?

De kracht van visie bij bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting Waarom slagen besturen er zo moeilijk in hun visie in de praktijk te brengen? Soms ontbreekt het aan moed om dat te doen. In dit artikel analyseren we geslaagde en minder geslaagde BOS-projecten aan de hand van het ZevenBouwstenenModel.

Werken met een omgevingsboek in de basisschool. Zill legitimeert omgevingsonderwijs

Kinderen wegwijs maken in de hen omringende wereld is een van de uitgangspunten van het basisonderwijs. Omgevingsonderwijs is daarbij een onmisbaar middel. We willen de materiële en niet materiële omgeving voor de leerlingen ontsluiten, met het Zill-leerplan als uitgelezen toegangspoort.

Zin in leren! Zin in leven! en het realiseren van handelingsplanning

Het Zill-kader is ook geschikt voor het realiseren van een handelingsplanning voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het artikel geeft duiding bij de methodiek van het cyclisch proces van handelingsplanning met het oog op een kwaliteitsvol onderwijsaanbod.

Jouw school, top voor begrijpend lezen?!

Anno 2019 is het niet goed gesteld met het begrijpend lezen van Vlaamse kinderen en jongeren. Het is de verantwoordelijkheid van de hele school een leesbeleid uit te werken om zo het niveau op te tillen. Recente wetenschappelijke inzichten over begrijpend-leesonderwijs bieden daarvoor houvast.

Keuzegedeelte in het eerste jaar secundair onderwijs. Vier voorbeelden die bewegen!

In het keuzegedeelte in de eerste graad secundair onderwijs kunnen scholen eigen accenten leggen vanuit hun eigen pedagogisch project, hun visie op onderwijs, hun leerlingenpopulatie … Ze kunnen daarbij innovatief of behoudsgezind te werk gaan. We belichten enkele boeiende voorbeelden van keuzes die scholen in de praktijk gemaakt hebben.

EN VERDER

  • Voorwoord:Voldoende ruimte voor verantwoordelijk schoolleiderschap
  • Pro en contra: De leraar gebruikt in de klas altijd Standaardnederlands
  • Boekrecensies
  • Drieluik: Duaal leren: kansen en valkuilen
  • Geloven vandaag: Heiligen zijn geen helden

Downloads