In dialoog november-december 2018

Mag het iets meer zijn? Bezinningsdagen: eigentijds-tegendraads

Bezinningsdagen kunnen voor leerlingen een grote meerwaarde betekenen op voorwaarde dat ze goed voorbereid en begeleid worden. De auteur reikt ingrediënten aan voor bezinningsbegeleiders waarmee zij aan de slag kunnen gaan om leerlingen de kracht en het belang van bezinning te laten inzien, in dialoog, op hun ritme en met de nodige stille ruimte.

Verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg. Lessen uit het nascholingsproject V-eSperAnZa

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de voorbije drie jaar samengewerkt met 36 scholen die op een innovatieve manier met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wilden omgaan. Dat gebeurde in het kader van het prioritaire nascholingsproject ‘M-Decreet’ V-eSperAnZa (Verbindend Samenwerken Aan geïntegreerde Zorg). Het artikel licht de resultaten toe vanuit het perspectief van de procesbegeleiders, de leraren en de ouders.

Nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs

Op 1 september 2019 gaat de modernisering secundair onderwijs van start. Op dat moment worden de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van kracht. We staan stil bij de totstandkoming, het statuut, het format en de inhoud van de eindtermen en gaan na hoe ambitieus ze zijn.

Zill, in het teken van zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Leraren kunnen een onuitwisbare positieve impact hebben op elke leerling en hem maximale ontwikkelingskansen bieden. Dat vraagt innovatie. Zin in leren! Zin in leven! (Zill) is een hefboom tot innovatie door zorgbreed en kansenrijk onderwijs te organiseren.

Inspectie 2.0. Kansen voor kwaliteitsontwikkeling

Dit schooljaar is Inspectie 2.0 echt van start gegaan: de voorbije maanden werden de eerste scholen doorgelicht volgens de principes ‘nieuwe stijl’. Inspectie 2.0 beoogt een grotere impact op scholen. Niet om nog meer stress of angst te veroorzaken, maar wel om ervoor te zorgen dat scholen na de doorlichting nieuwe ideeën en kwaliteitsimpulsen gekregen hebben.

Het begeleidingsplan 2018-2021

van Katholiek Onderwijs Vlaanderen In het vorige nummer verscheen het eerste deel over de werking van de pedagogische begeleiding met beschrijving van de begeleidingsvisie, werkingsprincipes en deontologie. Deel twee stelt het begeleidingsplan 2018-2021 zelf voor.

EN VERDER

  • Voorwoord: Lokaal flankerend onderwijsbeleid
  • Boekrecensies
  • Pro en Contra: Vakleraar in lager onderwijs
  • Drieluik: Schoolbreed aan de slag. Stagiairs voorbereiden op alle aspecten van het lerarenberoep
  • Geloven vandaag: Rupsenpedagogiek