In dialoog november-december 2017

De kracht van het midden in een gepolariseerde maatschappij

De praktijk van de katholieke dialoogschool benut als vanzelfsprekend de dialoog om de kracht van het midden aan te spreken. De dialoog is de sleutel om onze school te behoeden voor de polarisering die ons samenleven kenmerkt. Het is overigens de beste aanpak om de zogenaamde radicalisering van onze leerlingen een stap voor te zijn.

Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs volop de kaart van het zogenaamde ‘computationeel denken’. Dat wil niet zeggen dat we alle kinderen opleiden tot programmeurs. We geven een toelichting bij de betekenis van ‘computationeel denken’ en de plaats in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs.

Krachtig leren in de klas? Kies voor co-teaching

De laatste jaren hoor je veel over co-teaching spreken. Je ziet het in vele vormen in onze scholen toepassen. Wat is de waarde van co-teaching? En welke implicaties heeft de invoering ervan in ons schoolbeleid?

Het sectorakkoord voor MVD-personeel

Op 30 juni 2017 ondertekenden de sociale partners een nieuw sectorakkoord voor het arbeiderspersoneel (MVD personeel) van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Een goed moment om naast de inhoud van dit akkoord even stil te staan bij het statuut van deze personeelsgroep.

Met veel zin in leren en leven naar de kleuterschool

Voor de jonge peuter is het een hele stap om naar de kleuterklas te gaan. Hoe zorgen we voor een warme overgang van het gezin en de crèche naar de eerste kleuterklas? We illustreren dit aan de hand van een praktijkverhaal.

Taal op de speelplaats. Authentieke taalvaardigheidsverwerving in de basisschool

Leerlingen leren niet alleen taal in de klas. Ook op de speelplaats ontwikkelen ze spontaan hun taalvaardigheid. Scholen proberen dat met eigen talig speelplaatsbeleid te stimuleren. In dit artikel vind je achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden bij een dergelijk beleid.

En verder:

Downloads