Schoolreglement in het buitengewoon onderwijs

Elke school beschikt over een schoolreglement dat de verhouding tussen schoolbestuur, ouders en leerlingen regelt. Naast het pedagogisch project van de school bevat het belangrijke informatie over de schoolorganisatie en een aantal praktische afspraken.

Reglementering

Voor regelgeving hieromtrent kan je terecht op WeTwijs Schoolreglement/centrumreglement.  

Documentatie