Samenwerkingsverbanden (Scholengemeenschap/LOP) buitengewoon onderwijs: Regelgeving

Scholengemeenschappen

Voor regelgeving hieromtrent kan je terecht op WeTwijs Scholengemeenschappen.

Lokale overlegplatforms (LOP)

Voor regelgeving hieromtrent kan je terecht op WeTwijs Lokale overlegplatforms (LOP)