Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

26 mei 2020

Na grondige afwegingen naar haalbaarheid, kiezen sommige scholen ervoor om toch een zomerklas aan te bieden.

26 mei 2020

Alle leerlingen samen terug naar school voor het einde van het schooljaar? Neen, met de huidige veiligheidsvoorschriften kan dat niet. Alle leerlingen deeltijds terug naar school tegen die tijd? Misschien is dat wel haalbaar.

25 mei 2020

Recentelijk werd de definitie van de risicogroep geactualiseerd. Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen van thuis uit werken of kunnen zich beroepen op code D046 (heirkracht). Ze melden dat aan hun werkgever. De werkgever kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort vooraleer de code toe te kennen.

22 mei 2020

De voorbije week startte het onderwijs voorzichtig opnieuw op. De feedback die we na de grote inspanningen van de voorbije maanden kregen, was positief. Scholen pasten enkele praktische zaken aan en rapporteerden geen grote problemen.

22 mei 2020

De onderwijsverstrekkers, vakbonden en minister stelden zonet een maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen (kleuter, lager, secundair), maken dat mogelijk.

20 mei 2020

Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. De maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.

20 mei 2020

Gisteren werden de richtlijnen van de overheid over inschrijvingen bijgewerkt en opnieuw gecommuniceerd via Schooldirect. We lezen dat fysieke inschrijvingen verboden blijven tot en met 31 augustus. Inschrijven op afstand blijft tot dan de regel.

20 mei 2020

Dat niet alle leerlingen thuis een laptop hebben is ondertussen geweten. De laatste maanden heeft de overheid samen met Digital for Youth een actie opgezet om laptops te verzamelen en te verspreiden naar kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs.

20 mei 2020

Een leerling of een personeelslid wordt ziek op je school. De symptomen doen vermoeden dat het om Covid-19 gaat. Wat doe je dan? Je wil uiteraard verdere besmetting voorkomen, maar je wil ook dat de lesdag zo goed en zo rustig mogelijk verder verloopt voor de andere leerlingen en personeelsleden.

19 mei 2020

Scholen nemen bij de heropstart soms een bijkomende tijdelijke vestigingsplaats/locatie in gebruik voor de huisvesting van een ontdubbelde klas of om in de noodopvang te voorzien.

Pagina's