Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

29 mei 2020

Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44 000 de vragenlijst #jongerenovercorona in. Mede dankzij jullie kwam de enquête tot in de huiskamer terecht of – in de moeilijke omstandigheden van de coronaperiode – tot op de drempel bij jullie leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren door een moeilijke periode gaan.

28 mei 2020

De vragen over leerlingenvervoer, vooral voor leerlingen buitengewoon onderwijs, stromen massaal binnen: “Is er een versoepeling onderweg? Graag snel duidelijkheid.” 

We vragen aan onze minister om samen met het Departement Mobiliteit snel duidelijkheid te brengen over de maatregelen op het collectief leerlingenvervoer.

Deze punten zijn voor onze scholen erg belangrijk:

28 mei 2020

Gisterenavond werd de lijst van de personen die tot de risicogroep behoren, opnieuw geactualiseerd. De virologen van de GEES hebben op basis van studies van het verloop van COVID-19 de lijst verder verfijnd. De nieuwe definitie van de risicogroep vervangt de voorgaande.

28 mei 2020

Nu heel wat secundaire scholen overwegen om door de coronacrisis gebruik te maken van flexibele leertrajecten, hebben we de mededeling "Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs" (die in herwerking was) geüpdatet op basis van aangepaste regelgeving en concrete ervaringen

28 mei 2020

Nu de scholen stilaan het contactonderwijs kunnen uitbreiden naar meerdere leerjaren, wordt het voor hen nog complexer om het contactonderwijs samen met het afstandsonderwijs én de opvang georganiseerd te krijgen. Bij die organisatie moeten zij immers rekening houden met de verschillende veiligheidsmaatregelen. Bovendien hebben niet alle scholen dezelfde mogelijkheden.

27 mei 2020

In de nieuwsbrief van 19 mei deelden we mee dat de uitwerking van een definitieve uitsluiting uitgesproken sinds 1 februari, door de c

27 mei 2020

Op dit moment is DOKO, aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, bezig met het opstellen van een raamovereenkomst voor chirurgische mondmaskers, handgels, handsprays en navullingen, wegwerphandschoenen, infrarood koortsthermometers en plexiglas gelaatschermen. Wij hopen die te kunnen openstellen op 1 augustus 2020.

27 mei 2020

Afstandsonderwijs in zo goed mogelijke omstandigheden organiseren tijdens deze coronacrisis dwingt scholen om bijkomende onvoorziene uitgaven te doen voor ICT. Daarom worden voor het basis- en het secundair onderwijs bijkomende werkingsmiddelen voor ICT gegeven.

26 mei 2020

Na grondige afwegingen naar haalbaarheid, kiezen sommige scholen ervoor om toch een zomerklas aan te bieden.

Pagina's