Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

10 november 2020

Vanaf 16 november starten we terug op na de herfstvakantie. Voor het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs organiseren we 100% contactonderwijs. Het overlegcomité besliste dat we voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, kwalificatiefase en integratiefase BuSO OV3 overschakelen op maximaal 50% contactonderwijs. Wat betekent dat concreet?

10 november 2020

Na de herfstvakantie starten we voor de tweede en derde graad secundair onderwijs opnieuw gedeeltelijk met afstandsonderwijs. We willen daarom het standpunt nog eens in herinnering brengen van de verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de huidige raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO.

10 november 2020

Vanaf pandemieniveau oranje moeten alle (essentiële) bijeenkomsten maximaal digitaal georganiseerd worden. Een pedagogische studiedag kan dus niet fysiek doorgaan. Indien een digitale pedagogische studiedag organisatorisch en didactisch moeilijk te organiseren valt, kun je deze annuleren of verplaatsen naar een later moment in het schooljaar.

09 november 2020

Naast handhygiëne, afstand en mondmaskers, is ook luchtverversing van cruciaal belang in de strijd tegen COVID-19! Iedereen ademt lucht uit. De meeste speekseldruppels vallen neer binnen een afstand van 1,5 meter. Maar in die lucht zitten ook hele kleine druppels die blijven rondzweven en – in geval van besmette personen – het virus COVID-19 verspreiden.

20 oktober 2020

Minister Ben Weyts heeft na overleg met ons en de andere onderwijspartners via Schooldirect laten weten dat het onderwijs ook voor het basis- en secundair onderwijs overschakelt naar code oranje mét verfijningen.

16 oktober 2020

In de hele coronadiscussie binnen onderwijs wordt het volwassenenonderwijs vaak vergeten. Op 14 oktober 2020 werd er beslist dat zowel het volwassenenonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs tegen de herfstvakantie moeten overschakelen van code geel naar oranje. Dat is voor de centra voor volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs geen evidente zaak.

14 oktober 2020

Minister Ben Weyts heeft na overleg met ons en de andere onderwijspartners via Schooldirect laten weten dat:

05 oktober 2020

In de nieuwsbrief van 17 september 2020 gaven we uitleg bij de “Oproep organisatie remediëringstrajecten 'herfst- en winterscholen' 2020-2021”.

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

23 september 2020

Als schoolbestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor jouw onderwijsinstellingen en internaten. Het is dan ook aan jou om er voor te zorgen dat je je school op een voldoende veilige en haalbare manier kunt organiseren. 

Pagina's