Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

03 juni 2020

Nog geen duidelijkheid over versoepeling contactbubbels in internaten

03 juni 2020

VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, hield een bevraging bij ouders om te peilen naar hun ervaringen tijdens de eerste dagen dat er weer lesgegeven werd op school. Het resultaat is een hart onder de riem voor al onze directies en schoolteams. Ouders die een kind hebben dat op 15 (of 18) mei weer naar school gegaan is, geven aan dat het heel goed verlopen is.

03 juni 2020

Om het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed te kunnen opstarten, heeft de Vlaamse regering het, via het besluit houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19,  uitzonderlijk opnieuw mogelijk gemaakt dat leerlingen zonder een getuigschrift basisonderwijs

03 juni 2020

Stel dat een leerling of personeelslid van je school zich plots ziek voelt en mogelijke symptomen van Corona of COVID-19 vertoont. We denken dan aan koorts (meer dan 37,5 °C), hoest, kortademigheid, keelpijn, pijn op de borst, plots geur- en smaakverlies … Welke stappen moet je dan als school zetten? Wie moet je verwittigen? Welke rol neemt de CLB-arts op?

03 juni 2020

De Vlaamse overheid beschikt over een strategische voorraad mondmaskers (katoenen comfortmaskers) en ontsmettende alcoholgel (flesjes van 500 ml). Een beperkt deel wordt gratis ter beschikking gesteld van scholen die er nood aan hebben.

03 juni 2020

Naar aanleiding van de herstart van het kleuteronderwijs wordt sinds 2 juni 2020 opnieuw een afwezigheidsregistratie gevraagd voor kleuters.

03 juni 2020

Je vermijdt in principe zoveel mogelijk een vermenging van contactbubbels. Bij voorkeur zet je iedere bubbel in een apart lokaal, ook tijdens de examens. Lukt dat niet, dan zal je risicoanalyse aangeven welke maatregelen je moet nemen om leerlingen van verschillende contactbubbels samen in één lokaal veilig examens te laten afleggen.

04 juni 2020

Zesduizend zesdejaars uit het secundair onderwijs nemen jaarlijks deel aan de toelatingsexamens arts en tandarts. Een dergelijk massa-event is dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk op één centrale locatie. Daarom verlopen ze volledig digitaal.

02 juni 2020

Door de huidige omstandigheden overwegen heel wat klassenraden om op het einde van het schooljaar hun vergaderingen op afstand te laten verlopen. Dat kan. In het draaiboek (zie p.

02 juni 2020

We vulden de mededeling verder aan op basis van vragen van scholen en verduidelijkingen van de overheid:

Pagina's