Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

02 april 2020

Onze leraren steken enthousiast de handen uit de mouwen om zich voor te bereiden op een langere periode van afstandsonderwijs. Ze overleggen, exploreren verder digitale mogelijkheden en zoeken ook naar oplossingen voor leerlingen die ze minder makkelijk (digitaal) kunnen bereiken.

02 april 2020

Door de coranacrisis maken onderwijsinstellingen de overstap naar nieuwe tools om te overleggen of om onderwijs op afstand aan te bieden. De keuze valt hierbij soms op Zoom. Deze software staat bekend als kwalitatief goed en heeft een eenvoudige interface.

02 april 2020

In de extra nieuwsbrief van 30 maart reikten we concrete tips aan over hoe je aan de slag kunt gaan bij het bepalen van nieuwe leerinhouden.

02 april 2020

Schoolbesturen die hebben ingeschreven op de DOKO-raamovereenkomst brand en alle risico’s elektronica zijn gedekt voor schadegevallen aan de laptops bij gebruik door de leerlingen thuis in de periode van de lockdown. De school dient wel een lijst bij te houden om te weten wat ze aan wie hebben meegegeven.

02 april 2020

Lerarenopleidingen bekijken momenteel volop hoe zij de stages voor hun studenten kunnen vormgeven na de paasvakantie, voorlopig nog in de onzekerheid wanneer scholen terug zullen opengaan. Veel scholen vragen zich ook af hoe ze moeten omgaan met de stage-aanvragen.

02 april 2020

Ex-OKAN-leerlingen hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Zonder twijfel blijkt dat al tijdens het normale lesgebeuren. En al zeker nu is het heel belangrijk hiermee rekening te houden door aangepaste opdrachten te geven. Deze jongeren zitten nog volop in een fase van taalverwerving en veel zaken zijn voor hen niet evident.

02 april 2020

Ook in coronatijden kun je als secundaire school de exploratietool Columbus gebruiken. Leerlingen vullen die online thuis in, klassikaal of individueel.

01 april 2020

Omdat we veel vragen kregen vanuit onze scholen om snel duidelijkheid te scheppen in de onzekere situatie van de contractuele personeelsleden, heeft de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 19 maart beslist een cao af te sluiten over het behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis (met uitzondering van de hogescholen).

01 april 2020

De omzendbrieven rond inschrijven en aanmelden voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs zijn aangevuld met een link naar de coronamaatregelen. De inhoud van de omzendbrieven is verder niet veranderd.  

Een aantal punten zijn uitgeklaard.  

01 april 2020

Vandaag bereikte ons volgend bericht vanuit het departement onderwijs:

Pagina's