Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

03 december 2020

Wij herinneren er jullie nog even opnieuw aan dat je oudercontacten, personeelsvergaderingen, klassenraden en alle andere bijeenkomsten met volwassenen in principe digitaal en dus contactloos organiseert.  Dat is een afspraak die gemaakt werd tussen de sociale partners en de minister. Slechts uitzonderlijk kun je opteren voor een fysieke bijeenkomst.

03 december 2020

Sommige politiezones en gemeentebesturen pasten het samenscholingsverbod van meer dan vier personen boven de 12 jaar ook strikt toe voor activiteiten in het kader van onderwijs.  Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben wij meermaals die problematiek onder de aandacht gebracht van minister Weyts en mee gezocht naar een oplossing.

25 november 2020

Op het sociaal corona-overleg van 24 november lichtte Geert Molenberghs de algemene corona-situatie toe. De curve evolueert zo goed als wat mocht verwacht worden. De daling van het aantal besmettingen boet aan snelheid in maar gaat gestaag verder. Ook Europees zijn we van de achterhoede naar het midden van het peloton gestegen. Ierland doet het nog beter … met alle scholen open.

25 november 2020

De overheid lanceerde een interessante communicatiecampagne voor onze leerlingen.

24 november 2020

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona.

24 november 2020

In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) organiseren heel wat lagere scholen voor hun leerlingen van de derde graad klas- en schoolbezoeken in scholen secundair onderwijs. Deze activiteiten verruimen de horizon van de leerlingen, waardoor ze beter geïnformeerd zijn voor de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

23 november 2020

De coronacrisis heeft een invloed op vele overheidsopdrachten. De prijszetting voor nieuwe opdrachten is erg onvoorspelbaar. Bij lopende bouwwerven is de roep naar schadevergoeding groot. Soms heeft een werf enkele weken stilgelegen, is er nood aan bijkomend beschermingsmateriaal, bepaalde werken kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd, … .

19 november 2020

De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 

18 november 2020

De verplichting om sportzalen en -voorzieningen te sluiten uitgevaardigd door de ministeriële besluiten van 28 oktober (art. 8)  en 1 november (art.6) leidde tot heel wat verwarring bij sportzaaluitbaters én onze scholen.

18 november 2020

Klasgroepen basis- én secundair onderwijs mogen buiten de schoolmuren om te sporten of te bewegen, die uitstappen beschouwt men niet als extra-murosactiviteiten. Maar wat dan met het samenscholingsverbod voor +12-jarigen? Mag mijn klas van het secundair zich wel samen buiten verplaatsen?

Pagina's