Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

09 juni 2020

De Vlaamse Regering stelt 24,508 miljoen euro extra werkingsmiddelen ter beschikking aan het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs als tussenkomst in de kosten van:

08 juni 2020

Scholen die in de paasvakantie noodopvang hebben ingericht, kunnen de kosten daarvan terugvorderen bij het lokaal bestuur. Je kunt daarbij gebruik maken van deze brief met sjabloon voor het kostenoverzicht.

05 juni 2020

Op de website van het departement onderwijs werden 

05 juni 2020

Na onze open brief aan minister Ben Weyts zijn we heel tevreden dat er actie is ondernomen om onze vraag over leerlingenvervoer in functie van onze leerlingen ter harte te nemen.

04 juni 2020

Het schooljaar loopt ten einde. Een heel bijzonder schooljaar voor allen, een exponentieel bijzonder schooljaar voor een aantal onder ons. Vele kleuters zwaaien af, de leerlingen van het zesde leerjaar zijn klaar met de basisschool. En afstuderen in de secundaire school is een mijlpaal in de onderwijsloopbaan van een jongere. Het zal je maar overkomen: afstuderen in coronatijd.

03 juni 2020

Sommige ouders en personeelsleden vragen een kopie van de risicoanalyse die je als school gemaakt hebt. Hoe ga je om met die vraag?

03 juni 2020

Voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs werd een voorstel gedaan om het vervoer vlotter te laten lopen. De Lijn en de Belgische Federatie van Autobus- en Autocarondernemers (BFAA) bespreken dat voorstel normaal gezien op donderdag 4 juni op hun sociaal overleg.

03 juni 2020

De proclamatie (of een andere vorm van diploma-uitreiking) is een ijkpunt in het leven van onze leerlingen en een moment waar elke leerling naar uitkijkt. Ook daar botsen we jammer genoeg op de grenzen van de coronarichtlijnen, zoals die momenteel gelden. Ze impliceren dat de proclamaties bij voorkeur per contactbubbel gebeuren.

03 juni 2020

Sinds de laatste versoepelingen zijn er wat onduidelijkheden gerezen rond het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers voor personeelsleden en leerlingen secundair onderwijs.

In het ministerieel besluit lezen we dat het "sterk aanbevolen" is, in het draaiboek van de overheid lezen we dan weer dat het "verplicht" is, maar dat van die verplichting kan afgeweken worden.

03 juni 2020

De corona-periode zorgde ervoor dat anderstalige nieuwkomers wekenlang geen onthaalonderwijs kregen. De betrokken leerlingen konden ook minder genieten van het afstandsonderwijs, omdat ze onvoldoende taalvaardig zijn in het Nederlands of soms zelfs analfabeet zijn.

Pagina's