Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

21 januari 2021

Het departement Onderwijs organiseert een webinar rond de sneltesten binnen onderwijs op donderdagavond 21 januari 2021. Wegens de grote belangstelling kun je jammer genoeg niet meer inschrijven, maar de webinar wordt volledig opgenomen en zal eerstdaags via de website van Onderwijs Vlaanderen verspreid worden.

13 januari 2021

Op 24 december verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet maakt het mogelijk om de algemene vergadering te organiseren via schriftelijke procedure of te vergaderen vanop afstand via een elektronisch communicatiemiddel.

13 januari 2021

Opendeurdagen zijn jammer genoeg niet mogelijk in fase oranje, noch in het basisonderwijs, noch in het secundair onderwijs.

Ook rondleidingen van ouders en (toekomstige) leerlingen gebeuren in principe digitaal. Uitzonderlijk is een fysiek schoolbezoek nog wel mogelijk, onder strikte voorwaarden:

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

06 januari 2021

Alhoewel de cijfers de goede richting uitgaan, moeten we erg waakzaam blijven. Er heerst bij de virologen immers heel wat ongerustheid over de gevolgen van de nieuwe (veel besmettelijkere) varianten die in omloop zijn.

16 december 2020

In januari wordt gestart met vaccinatie tegen COVID-19 en de woonzorgcentra komen daarbij als eerste aan de beurt.

15 december 2020

Inschrijven van leerlingen: enkele aandachtspunten

Schrijf je leerlingen in die dit schooljaar van school veranderen?

Leerlingen behouden het recht om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, ook al kan hun inschrijving nu niet fysiek gebeuren.

Er zijn verschillende alternatieven denkbaar, zoals:

15 december 2020

Ondanks het feit dat de overheid ten stelligste afraadt om naar het buitenland te reizen, zullen sommige mensen toch hun koffers pakken en vertrekken. Hoe ga je daar dan mee om als school?

03 december 2020

De examens staan voor de deur. Niet alle studenten hebben thuis de mogelijkheid om rustig te studeren. De voorbije jaren stelden steden en gemeenten gebouwen open om hun studenten een stille ruimte aan te bieden waar zij samen met medestudenten kunnen studeren. Ook dit jaar zijn zij daartoe bereid.

03 december 2020

Voor de definitie van hoog- en laag-risicocontacten verwijzen we je naar onze website Wat bij (vermoeden van) besmetting? . De hoog-risicocontacten moeten gedurende tien dagen in quarantaine en dat vanaf de dag na het laatste risicocontact.

Pagina's