Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

17 juni 2020

Jullie zijn volop bezig met de voorbereiding van volgend schooljaar. Het is dan ook logisch dat jullie met vragen zitten over de opstart op 1 september. Zullen de huidige veiligheidsmaatregelen nog van toepassing zijn? Zullen we nog altijd met contactbubbels moeten werken? Moeten we de social distancing blijven handhaven? Wat met mondmaskers?

17 juni 2020

Je kunt als school zeker nog warme maaltijden aanbieden aan je leerlingen. Ook naar volgend schooljaar toe is het belangrijk om zo normaal mogelijk te kunnen starten. Voor veel leerlingen en scholen horen daar dan ook warme maaltijden bij. Uiteraard moet je daar ook de nodige veiligheidsmaatregelen rond voorzien.

17 juni 2020

De laatste dagen en weken stelden jullie ons vaak vragen in verband met de organisatie van de proclamaties. Op basis van de geldende veiligheidsrichtlijnen waren proclamaties tot nu toe niet mogelijk. Zie ook ons nieuwsbericht van 3 juni 2020.

17 juni 2020

De federale overheid heeft het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 opnieuw verlengd. Die vorm van tijdelijke werkloosheid kan tot 31 augustus 2020 gebruikt worden.

16 juni 2020

In de extra nieuwsbrief van dinsdag 2 juni 2020 somden we enkele aandachtspunten op voor het organiseren van klassenraden op afstand en digitale rapporten en oudercontacten in het buitengewoon en gewoon basis- en secundair onderwijs.

16 juni 2020
Toen de coronacrisis een lockdown in onderwijs tot gevolg had, rees meteen de vraag wat dit betekende voor de processen van afweging van de redelijkheid van de aanpassingen, in het bijzonder in geval van nieuwe inschrijvingen voor het lopende schooljaar van leerlingen met een verslag. Daarvoor geldt er immers een termijn van 60 kalenderdagen waarbinnen het overleg- en afwegingsproces moet afr
16 juni 2020

In de persmededeling van de ministers van Onderwijs en Binnenlands bestuur lezen we dat 144 organisaties zich in de eerste ronde van de projectoproep Zomerscholen hebben aangemeld. Van onze leden hebben 30 scholen zelf een aanvraag ingediend. Daarnaast dienden veel lokale besturen een aanvraag in waarin ook katholieke scholen betrokken zijn.

10 juni 2020

Momenteel vindt er overleg plaats over de te nemen COVID-19 maatregelen in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. In de aangepaste begroting 2020 is een provisie aangelegd met extra middelen die zal worden verdeeld over de verschillende beleidsdomeinen. Een eerste tussenkomst onder de vorm van ICT-middelen werd ondertussen al uitbetaald aan onze scholen.

09 juni 2020

De context van internaten is erg verschillend. Bepaalde internaten zijn verbonden aan één school, de meeste internaten werken samen met verschillende scholen. Het is mogelijk dat er in september opnieuw een combinatie nodig is van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs.

Pagina's