Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

03 april 2020

Dankjewel, leraren, docenten, opvoeders, ondersteunend personeel, directies, beheerders en bestuurders!

Bedankt omdat je de voorbije weken …

24 maart 2020

De afgelopen dagen kregen we heel veel vragen te verwerken van schoolbesturen en leraren. Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelden we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina

03 april 2020

Door de coronamaatregelen hebben heel wat scholen tucht- en beroepsprocedures on hold gezet. Ingeval de scholen na de paasvakantie weer opstarten, kunnen die procedures mogelijk fysiek worden verdergezet. Ingeval de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd zouden worden, kan de vraag rijzen hoe het dan verder moet. Hieronder vind je per situatie ons advies.

03 april 2020

Op 25 maart ging onderwijsminister Ben Weyts samen met DigitalforYouth en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar 10 000 laptops voor leerlingen in het secundair onderwijs die thuis geen computer hebben.

03 april 2020

Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden er opnieuw bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. In het derde trimester gaan onze nascholingen en netwerken dan ook waar mogelijk digitaal. Wanneer de inhoud dat niet toelaat, verplaatsen of annuleren we de sessies.

03 april 2020

Ook in tijden van corona blijft het ondersteuningsnetwerk actief. Alle betrokkenen zoeken, in co-creatie, hoe ze samen leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 kunnen ondersteunen. De gewone school is en blijft de eerste verantwoordelijke voor het leerproces en het psychosociaal welbevinden van alle leerlingen.

03 april 2020

We kregen in aanvulling van ons nieuwsbericht over auteursrechten SMOG de visie van Gezin en Handicap rond het filmen van SMOG-gebaren door.

02 april 2020

Hoewel we aanraden om het contractueel personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden, zullen sommige scholen, centra en internaten vanaf 5 april gebruik maken van een stelsel van tijdelijke werkloosheid. Momenteel zijn de aanvraagmodaliteiten sterk vereenvoudigd.

02 april 2020

We zien in talloze scholen bijzonder mooie initiatieven tot afstandsleren. Als we na de paasvakantie nog steeds op afstandsleren beroep moeten doen, is het goed om even bij jullie aanpak stil te staan. Met dit document willen we jullie ondersteunen om gerichte keuzes te maken over hoe jullie het afstandsleren voor jullie leerlingen verder organiseren.

02 april 2020

De schoolpolis voorziet normaal gezien dekking voor personeelsleden volgens de polisvoorwaarden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Pagina's