Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

23 september 2020

Als schoolbestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor jouw onderwijsinstellingen en internaten. Het is dan ook aan jou om er voor te zorgen dat je je school op een voldoende veilige en haalbare manier kunt organiseren. 

10 september 2020

Scholen investeren massaal in hygiënisch materiaal om leerlingen en personeel veilig op school te ontvangen. Daar hangt ook een prijskaartje aan vast. De overheid voorzag vorig schooljaar een compensatie, maar na een steekproef van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij 258 scholen blijkt dat slechts twee derde van de gemaakte kosten en gemiste inkomsten worden gecompenseerd.

03 september 2020

Het busvervoer voor onze meest kwetsbare jongeren is al jaren een pijnpunt. De huidige coronamaatregelen, ingegeven vanuit een terechte bekommernis rond ieders veiligheid, zorgen helaas voor onwerkbare situaties voor leerlingen en begeleiders.

28 augustus 2020

Gisteren verschenen er op de website van het departement andere maatregelen in verband met de bubbels en de social distancing. Plots moesten bubbels al vanaf pandemieniveau geel en mochten bubbels alleen buiten gemengd worden. 

26 augustus 2020

1 september staat voor de deur. Zoals je weet, starten we op in code geel. Wat betekent dat precies? Waar dienen scholen rekening mee te houden? Wat kan, wat kan niet en waarom? Dirk Vanstappen, directeur van Dienst Bestuur & organisatie, belicht diverse aspecten in een Zoom-sessie voor directeurs en bestuurders.

20 augustus 2020

Vele ‘inspiratiegroepen pastoraal op school’ plannen een intentieviering, een openingsviering, een startviering, een pastoraal moment, een eucharistieviering, gebedsviering, verdiepingsmoment op de speelplaats … bij de opening van het schooljaar. We waarderen ten zeerste alle inspanningen hiervoor.

19 augustus 2020

De Corona-verzamelwet III bevat fiscale maatregelen die van belang zijn voor schoolbesturen en internaten.

17 augustus 2020

Op 14 augustus overlegde de Vlaamse minister van Onderwijs met de sociale partners. Er werden afspraken gemaakt voor de opstart van het schooljaar 2020-2021. Er waren gelijkaardige vergaderingen in de andere gemeenschappen in België. De drie gemeenschappen pakken de opstart van onderwijs op 1 september bijna identiek aan.

Basis voor de beslissing

14 juli 2020

De Vlaamse overheid heeft extra middelen toegekend als tegemoetkoming in de kosten van corona van scholen in het kleuter- en leerplichtonderwijs, zowel voor 2019-2020 en 2020-2021.

Hier vind je een overzicht van de tegemoetkomingen die zijn uitbetaald in schooljaar 2019-2020.

Pagina's