Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

24 maart 2020

Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina

08 juli 2020

Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen.

30 juni 2020

Volgend schooljaar starten scholen secundair onderwijs in code geel. Dat betekent dat scholen naast contactonderwijs ook afstandsleren organiseren. Vanuit het werkveld ontvangen we heel diverse signalen. Sommige scholen maken zich zorgen over de organisatie volgend schooljaar, andere scholen zijn verschillende scenario’s aan het overwegen.

30 juni 2020

Ook dit schooljaar stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevalideerde toetsen – de IDP - ter beschikking voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook al verviel de decretale verplichting om minstens drie leergebieden te toetsen, toch moedigden we scholen aan om deel te nemen aan IDP 2020. Zo kunnen ze de resultaten inzetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van hun school.

30 juni 2020

Vanaf september moeten de internaten net zoals de scholen maximaal hun werking kunnen opstarten. We hopen dat we de ruimte krijgen om dat zelf veilig en haalbaar te organiseren.  

30 juni 2020

Ja, na onderhandeling in het bevoegde personeelsorgaan en bespreking in de schoolraad.

29 juni 2020

Scholen, lokale besturen en andere organisaties hebben de voorbije dagen van het departement vernomen of hun initiatief is goedgekeurd. De lijst van de geselecteerde zomerscholen staat ondertussen online, samen met alle informatie die leerlingen en hun ouders nodig hebben om zich in te schrijven.

24 juni 2020

Deze namiddag kwamen de minister van Onderwijs en de sociale partners tot een akkoord over de start van het volgende schooljaar. Het nieuwsbericht uit Schooldirect staat op de website van Onderwijs en vorming.

22 juni 2020

Het einde van het schooljaar is in zicht, de verdiende vakantie komt eraan. Om ook die gerust in te kunnen gaan, wacht je beter niet tot september om de school van de nodige middelen en materialen voor schoonmaak en desinfectie te voorzien.

22 juni 2020

Scholen hebben tal van extra kosten opgelopen en inkomsten mislopen ten gevolge van corona. De financiële impact voor scholen riskeert groot te zijn. Het gaat daarbij niet alleen over extra ICT-materiaal waarvoor al een beperkte vergoeding werd uitgekeerd.

Pagina's