Regionale bestuurdersvergaderingen

De regionale bestuurdersvergadering brengt bestuurders van alle aanwezige besturen in de regio samen.

Op de regionale bestuurdersvergadering wordt verslag gedaan van de regionale en Vlaanderenbrede werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van de andere, relevante activiteiten rond het onderwijs in de regio. Ook andere initiatieven die het netwerken en de verbondenheid van katholieke schoolbesturen ondersteunen, kunnen voor die groep bestuurders georganiseerd worden.

Om de vier jaar wordt vanuit en door die regionale bestuurdersvergadering het regionale Comité Besturen verkozen conform het verkiezingsreglement. Er wordt jaarlijks ten minste één regionale bestuurdersvergadering georganiseerd door het regionale Comité Besturen.
 

Samenstelling

Op de vergadering is minstens één vertegenwoordiger aanwezig van elk bestuur dat werkend of toegetreden lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en onderwijsinstellingen beheert in een bepaalde regio.