Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK)

Het kwaliteitsdecreet van 2009 geeft aan scholen, centra en academies de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en het kwaliteitsvol ondersteunen van het geboden onderwijs. In februari 2015 gaf Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de opdracht aan de onderwijsinspectie om samen met de belanghebbenden een ‘Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit’ (ROK) vorm te geven. 

Het ROK is een referentiekader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uitzet.

Het ROK past binnen een beleid waarbinnen onderwijsinstellingen meer ademruimte krijgen en meer vrijheid om hun autonomie in te vullen. Daar staat tegenover dat onderwijsinstellingen moeten kunnen aantonen dat ze hun eigen kwaliteit actief onderzoeken, en dat ze actie ondernemen om te bestendigen wat goed is en de kwaliteit te versterken waar dat nodig blijkt. Dat is niet altijd evident, en mogelijk heb je daar ondersteuning bij nodig.

In een artikel uit In Dialoog wordt al ingegaan op de impact van het ROK.

Voor meer informatie kun je steeds contact opnemen met je pedagogische begeleider of met maarten.penninckx [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.