persbericht

Reactie op Septemberverklaring

ma 25 september 2023
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden dat de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring ook aan het onderwijs heeft gedacht, en middelen voorziet voor meerdere doeleinden.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden dat de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring ook aan het onderwijs heeft gedacht, en middelen voorziet voor meerdere doeleinden. Op dit ogenblik ontbreken echter voldoende details om tot een sluitende evaluatie te komen.

We zijn alvast blij met de extra inspanningen die de regering doet voor zij-instromers. Ook al blijft voor ons 20 jaar anciënniteit het minimale streefdoel, de uitbreiding naar 15 jaar anciënniteit, en dat voor alle vakken en directiefuncties, is een betekenisvolle tussenstap. Vooral het voornemen om diezelfde voorwaarden van toepassing te maken voor alle zij-instromers sinds 2020 wordt geapprecieerd.

Een versterking van arbeidsmarktgerichte opleidingen in het secundair onderwijs (TSO-BSO) is zeker een goede zaak. We hopen uiteraard dat de beslissing over de besteding ervan bij de scholen zelf zal liggen, zonder bijkomende planlast door administratieve drempels. Ook de investeringen in het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs juichen we toe.

De extra middelen voor de lerarenopleiding zijn meer dan welkom, gelet op de toenemende nood aan nieuwe leraren en flexibele opleidingstrajecten.

We hopen dat de investeringen in het hoger onderwijs een begin zijn om het koopkrachtverlies van laatste jaren op de basisfinanciering te compenseren.