Raad van Bestuur

Hieronder vind je de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur.

Conform artikel 19 van de statuten wordt de raad van bestuur als volgt samengesteld:

§2 De raad van bestuur bestaat, vooreerst, uit:

 1. de vertegenwoordigers van de leden die uit de geleding van de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 10 (i), voorgedragen zijn conform het organiek reglement en
 2. de personen die uit de geleding van de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 10 (vi), voorgedragen zijn conform het organiek reglement en van wie één persoon door de Unie van Religieuzen van Vlaanderen voorgedragen is.

§3      De bisschoppelijk vicarissen en de bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden voor onderwijs en de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn ambtshalve lid van de raad van bestuur.

§7      De bisschop-referendaris wordt uitgenodigd voor elke vergadering, evenals de secretaris-generaal en pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

§8      De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgewoond met raadgevende stem door de voorzitters van de adviesraden c.q. adviescommissies, zoals bepaald door het organiek reglement.

§9      De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering. Indien de voorzitter van de algemene vergadering geen lid is van de vereniging heeft hij geen stemrecht in de raad van bestuur.

§10     Op de vergadering van de raad van bestuur kunnen experts uitgenodigd worden om over specifieke problemen te adviseren.

Voorzitter:

 • Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris onderwijs

Voorgedragen uit de geleding van de Algemene vergadering (§2 1):

Regio Antwerpen

 • Mia De Schamphelaere, vzw KOBA ZuidkAnt
 • Erwin Van Wassenhove, vzw OZCS Noord-Kempen

Regio Limburg

 • Josian Caproens, vzw Sint-Gerardusscholen Diepenbeek (ondervoorzitter uit geleding van de besturen)
 • Jef De Lombaerde, vzw Hasp-O SZZ Sint-Truiden

Regio Mechelen-Brussel

 • Agnes Claeys, vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD)
 • Willy Penninckx, vzw KITOS (regio Mechelen)

Regio Oost-Vlaanderen

 • Yves Demaertelaere, vzw Organisatie van de Broeders van Liefde
 • Nicole De Meulemeester, Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw

Regio West-Vlaanderen

 • Jean-Pierre Vanden Berghe, vzw S.O. Karel de Goede
 • Griet Desmet, Scholengroep Sint-Michiel, Roeselare

Voorgedragen uit de geleding van de Algemene vergadering (§2 2):

Door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

 • Roger Haest

Door de Adviescommissie hoger onderwijs

 • Machteld Verbruggen (Thomas More)

Door de Adviesraad volwassenenonderwijs

 • Dirk Desmet (KISP vzw)

Ambtshalve lid van de raad van bestuur:

Bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen

 • Francis Loyens, bisdom Hasselt
 • Jürgen Mettepenningen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • An Quaghebeur, bisdom Brugge
 • Lieve Van Daele, bisdom Gent
 • Dirk Van Rossem, bisdom Antwerpen (ondervoorzitter uit de geleding van de bisschoppelijk vicarissen)

Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 • Lieven Boeve, gedelegeerd bestuurder

Genodigd voor de vergadering:

 • Machteld Verhelst, pedagogisch directeur

Leden met raadgevende stem:

Voorzitters van de adviesraden c.q. adviescommissies

 • André Uytterhoeven, adviesraad basisonderwijs
 • René De Wever, adviesraad buitengewoon onderwijs
 • Guido Knops, adviesraad secundair onderwijs
 • Greet Vermeire, adviesraad internaten
 • Lieven Boeve, adviesraad post-initieel onderwijs
 • Lieven Boeve, adviesraad lerarenopleiding
 • Veerle Hendrickx, adviescommissie hoger onderwijs
 • Geert Schelstraete, adviesraad volwassenenonderwijs

Secretaris:

Chris Smits, secretaris-generaal (cf. artikel 7 §2 van het organiek reglement)

Verslaggever:

 • Amy De Borger, beleidsmedewerker Stafdienst