ProfS

ProfS is een 3-jarige opleiding voor beginnende directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs geïnspireerd op het eigen opvoedingsproject van het katholiek onderwijs.

Schoolleiderschap opnemen is samen met je team een krachtige leer- en leefomgeving creëren vanuit het opvoedingsproject. Het opnemen van het schoolleiderschap vraagt een degelijke opleiding en de nodige ondersteuning. Al meer dan 15 jaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen de opleiding ProfS voor beginnende schoolleiders basisonderwijs.

In deze opleiding worden verschillende inhouden samengebracht in een gestructureerd en professioneel aanbod. Met ProfS willen wij de schoolleider vormen die met meer inzicht heeft in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven, het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

Doorheen de drie jaar wordt tijdens de sessies gewerkt aan volgende thema’s:

  • groeien in leiderschap
  • de school als organisatie vorm geven
  • ontwikkeling stimuleren
  • communiceren
  • tijd beheren
  • de katholieke identiteit van je school uitbouwen
  • onderwijskwaliteit realiseren
  • individuen en teams coachen

Bij elk leeraanbod geven we de gelegenheid om dit te linken aan jouw concrete situatie. We werken daarbij interactief. In reflectiegroepen gaan we uit van een gezamenlijk thema of een werkervaring, binnengebracht door één van de deelnemers. Door te reflecteren over je eigen ervaringen en over die van de groepsleden wordt de eigen professionaliteit vergroot.

Het samen leren en werken is een belangrijk onderdeel van onze krachtige leeromgeving. Er ontwikkelt zich tijdens de drie jaar een betekenisvolle peer-group. Je bouwt een stevig netwerk op dat stimulerend en ondersteunend is. In het verdere verloop van je loopbaan zijn deze professionele vriendschappen vaak de basis om je verder te professionaliseren.

Meer informatie over ProfS kun je vinden in de algemene brochure. ProfS wordt regionaal georganiseerd.