Opdracht

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

Naast de dagelijkse dienstverlening (front-office), wordt ook veel aandacht besteed aan de ondersteuning op het vlak van visieontwikkeling, beleidsontwikkeling en pedagogische begeleiding.

De thema’s waarvoor de Dienst Lerenden verantwoordelijk is, kunnen als volgt worden geclusterd:

Vanuit deze opdrachten wordt Vlaanderenbreed nauw samengewerkt met de competentiebegeleiding en VCLB.