04 juni 2020
Wij proberen elk jaar een geüpdatet model van school- of centrumreglement te publiceren vlak vóór de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar, zij het steeds onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september daaropvolgend. Dit jaar hebben we te maken met heel wat onverwachte wijzigingen: 
04 juni 2020

Katholieke scholen zijn dialoogscholen die vanuit de traditie waarin ze staan in gesprek gaan met hun omgeving. Een katholieke dialoogschool wil een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil.

03 juni 2020

Het is al langer bekend dat in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO-opleidingsvorm 4 het overzitten na een oriënteringsattest A of B vanaf het schooljaar 2020-2021 aan voorwaarden is gekoppeld:

03 juni 2020

In de plenaire vergadering van 20 mei was er al aandacht geweest voor de heropening van scholen en de “meest kwetsbare kinderen”, maar nu ging het om de nog meer kwetsbare kinderen dan die meest kwetsbare van toen. Er was inderdaad recent heel wat te doen in de media rond de situatie van de kinderen en leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

03 juni 2020

De proclamatie (of een andere vorm van diploma-uitreiking) is een ijkpunt in het leven van onze leerlingen en een moment waar elke leerling naar uitkijkt. Ook daar botsen we jammer genoeg op de grenzen van de coronarichtlijnen, zoals die momenteel gelden. Ze impliceren dat de proclamaties bij voorkeur per contactbubbel gebeuren.

03 juni 2020

De corona-periode zorgde ervoor dat anderstalige nieuwkomers wekenlang geen onthaalonderwijs kregen. De betrokken leerlingen konden ook minder genieten van het afstandsonderwijs, omdat ze onvoldoende taalvaardig zijn in het Nederlands of soms zelfs analfabeet zijn.

03 juni 2020

VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, hield een bevraging bij ouders om te peilen naar hun ervaringen tijdens de eerste dagen dat er weer lesgegeven werd op school. Het resultaat is een hart onder de riem voor al onze directies en schoolteams. Ouders die een kind hebben dat op 15 (of 18) mei weer naar school gegaan is, geven aan dat het heel goed verlopen is.

03 juni 2020

Om het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed te kunnen opstarten, heeft de Vlaamse regering het, via het besluit houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19,  uitzonderlijk opnieuw mogelijk gemaakt dat leerlingen zonder een getuigschrift basisonderwijs

03 juni 2020

Naar aanleiding van de herstart van het kleuteronderwijs wordt sinds 2 juni 2020 opnieuw een afwezigheidsregistratie gevraagd voor kleuters.

04 juni 2020

Zesduizend zesdejaars uit het secundair onderwijs nemen jaarlijks deel aan de toelatingsexamens arts en tandarts. Een dergelijk massa-event is dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk op één centrale locatie. Daarom verlopen ze volledig digitaal.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.