15 januari 2020

Van een compleet andere orde dan de voorgaande vragen om uitleg was deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers: het was wel een typisch thema voor haar fractie, en betrof zelfs een punt uit het Regeerakkoord dat ook expliciet in het verkiezingsprogramma van haar partij gestaan had.

15 januari 2020

De vraag om uitleg van Jan Laeremans zat ook in de sfeer van de eerdere vraag van Loes Vandromme over de engagementsverklaring over onderwijskwaliteit.

14 januari 2020

Van het M-decreet en Begeleidingsdecreet ging de vergadering over naar de problematiek rond een specifiek taalvak, Frans met name, en wel naar aanleiding van een open brief van een aantal docenten Frans uit hogescholen en universiteiten.

14 januari 2020

Met haar tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering (ten minste even belangrijk als haar eerste vraag) bleef Loes Vandromme in de sfeer van de onderwijskwaliteit.

14 januari 2020

Een van de eerste al genomen maatregelen uit het nieuwe Regeerakkoord en de nieuwe beleidsnota Onderwijs betrof tien bijkomende onderwijsinspecteurs. Vragensteller Loes Vandromme, die in deze commissievergadering heel productief was met diverse vragen, verbond die maatregel met het dossier “Onderwijsinspectie 2.0” van vorige legislatuur èn met nog bijkomende taken conform het Regeerakkoord.

09 januari 2020

Zuster Jeanne Devos riep 17 februari uit tot internationale dag van de hoop.

Dit schooljaar zetten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vele scholen met het jaarthema HANDEN VOL HOOP helemaal in het teken van de pedagogie van de hoop.

19 december 2019

Doet jouw school of organisatie aan internationalisering? Stuur je leraren en vormingsmedewerkers op buitenlandse nascholing? Gaan jouw leerlingen of cursisten op buitenlandse stage? Delen jouw leerlingen een project met leerlingen of cursisten in het buitenland? Maak al die initiatieven duurzaam en veranker ze in je beleid.

18 december 2019

"Humor is een signaal van hoop." Stefan Van Istendael

Download het januarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.

16 december 2019

Hoopvol uitkijken is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

10 december 2019

Dit schooljaar startten 17 scholen met een gezamenlijk Erasmus+  internationaliseringsproject. Zij leren internationaal over innovatieve leeromgevingen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen coördineert en organiseert die cursussen/studiebezoeken.

Pagina's