15 september 2015

 

Op woensdag 21 oktober vindt ‘Zin in M²’ plaats, een gezamenlijke studiedag voor maatwerkbedrijven (voormalige beschutte werkplaatsen) en BuSO-scholen. Centraal staan de beleidsmatige veranderingen in beide sectoren, respectievelijk het maatwerk- en het M-decreet.  Maar daarnaast staan ook een aantal workshops rond POP, autisme, stages, testmateriaal ... op de agenda.

15 september 2015

De VLOR formuleerde een aantal beleidsaanbevelingen betreffende het onderwijs aan kinderen en jongeren met 'ernstige en meervoudige beperkingen'. Deze beleidsaanbevelingen zijn gericht aan de minister van Onderwijs en de minister van Welzijn.

14 september 2015

De omzendbrief (referentie BaO/2014/02, publicatiedatum 15/05/2015, laatste wijziging 09/06/2015) meldt dat de overheid vanaf 1 september 2015 het leergebied wereldoriëntatie splitst in twee nieuwe leergebieden, namelijk ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’.

14 september 2015

We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties:

14 september 2015

Het Groepscentrum Permanente Vorming van hogeschool Odisee biedt tijdens het academiejaar 2015-2016 de volgende opleidingen binnen het studiegebied Sociaal-Agogisch werk aan:

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt de interdiocesane proeven (IDP) als schooloverstijgende toetsen aan. De proeven worden afgenomen bij leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar van scholen die de leerplannen van het katholiek basisonderwijs volgen. In de eerste plaats zijn de proeven peilproeven om de realisatie van de leerplandoelen na te gaan.

11 september 2015

UCL Leuven-Limburg biedt een volwaardige opleiding tot CLIL-leerkracht aan in de vorm van een postgraduaat. De doelgroep: individuele leraren en schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die dit overwegen te doen in de nabije toekomst.

10 september 2015

De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten organiseren nascholingscursussen Frans voor Vlaamse onderwijzers. Dit schooljaar wordt gewerkt rond:

09 september 2015

Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak.

09 september 2015

Van 12 tot 20 september 2015 vindt de zevende editie van de 'Week van de sportclub' plaats. Bloso en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) roepen alle leerlingen op om woensdag 16 september 2015 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.

Pagina's