11 juni 2020

Vanaf vrijdag 19 juni 2020 kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten aanvragen van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onder

11 juni 2020

Voor de codi -groepen Arbeidsmarkt, Doorstroom, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM en Taal en cultuur zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van welbepaalde regio’s. In functie van een evenwichtige samenstelling van de verschillende codi-groepen zijn we op zoek naar volgende profielen:

03 juni 2020

Voor een lopend KA3-ERASMUS-plus project zijn we op zoek naar 5 ‘actieve’ en 5 ‘passieve’ VET providers EQF 4.

02 juni 2020

Net vóór de indiening in het Vlaams Parlement van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXX, waarin onder andere het belangrijke thema van deze vraag om uitleg aan bod komt, had Kathleen Krekels haar vraag ingediend. Door die volgorde in de tijd was de vraag ontvankelijk, anders niet. Het ging inderdaad om een al ouder (incl.

27 mei 2020

Wil je meer weten over het praktisch gebruik van de digitale leerplantool LLinkid?  Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert enkele online nascholingen om jou daarbij te ondersteunen. Schrijf je in.

25 mei 2020

Na de communicatie in de media over de verdere versoepeling in het onderwijs willen we ook voor het buitengewoon onderwijs de nodige verduidelijking bieden.

19 mei 2020

De coronacrisis plaatst iedereen die bij het volwassenenonderwijs betrokken is, voor enorme uitdagingen.

19 mei 2020

Vanaf 18 mei is een beperkte en gefaseerde heropstart van het contactonderwijs in het volwassenenonderwijs mogelijk.

Pagina's