12 mei 2020

Ondertussen zijn er wijzigingen aan de regelgeving doorgevoerd die de studiebekrachtiging soepeler mogelijk maken in OV1, OV2 en OV3.

12 mei 2020

BeTa symbols bezorgde ons prenten die je communicatie duidelijker kunnen maken.

08 mei 2020

In het nieuwsbericht van gisteren hebben we beloofd om het draaiboek van de overheid verder te analyseren en te ordenen volgens de 9 principes.

07 mei 2020

In het draaiboek voor de heropstart van het Vlaamse onderwijsveld gaat het vijfde uitgangspunt over het garanderen van een faire evaluatie voor alle leerlingen. 

07 mei 2020

Sinds de uitbraak van COVID-19 is ons professioneel en gezinsleven sterk veranderd en hebben we ons allemaal moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken die we tot een paar weken geleden niet voor mogelijk hielden.

06 mei 2020

Vanavond ontving je het draaiboek via SchoolDirect. Op dat draaiboek hebben we lang gewacht om onze school te organiseren, om af te toetsen aan onze scenario's. 

06 mei 2020

De inspectie gaf een gunstig advies over de vernieuwde leerplannen voor de vierde graad Beeldende en audiovisuele kunsten. Het gaat over de leerplannen Beeldend kunstenaar, Ontwerper en Fotograaf, met de respectieve opties en de leerplannen voor de kortlopende studierichtingen en de specialisaties.

06 mei 2020

Ook deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers was een opvolgingsvraag bij een eerdere vraag (van Kim De Witte) op 9 januari 2020.

06 mei 2020

Met deze onderwijscommissievergadering waren we voor het eerst sedert lang weer toegekomen aan ‘gewone’ vragen om uitleg (lees: die niet over de coronacrisis gingen). Maar meteen werd deze vraag om uitleg van Jo Brouns, die ingediend was in ‘onverdachte’ tijden, door het thema ervan toch weer ook gelinkt aan de coronacrisisactualiteit.

06 mei 2020

Volgend schooljaar wordt een nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar van kracht. De onderwijsinspectie keurde het nieuwe leerplan goed. Het gaat om een actualisatie van het huidige leerplan wiskunde van het specialisatiejaar.

Pagina's