19 oktober 2015

Het oktobernummer van Forum is verschenen. Onze directeur-generaal Lieven Boeve nodigt je uit mee te denken over onderwijskwaliteit in ‘Rok jij mee?’. Lees  meer over de ‘Trein der 1000’ in het kader van herinneringseducatie,  over eindtermen die nu kerndoelen worden en over hoe we samen met moslims katholieke dialoogschool vormen.

18 oktober 2015

Het voorstel van de N-VA-parlementsleden Daniels en Van Dijck om 50 miljoen euro van de middelen voor gelijke onderwijskansen (GOK) exclusief om te zetten naar omkaderingsmiddelen voor taalbadklassen wekt grote verbazing bij de scholen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Gazet van Antwerpen, 17 oktober 2015). En dat omwille van minstens vijf redenen.

14 oktober 2015

Breng een bezoek aan de openlesdag van VIVES op woensdag 28 oktober 2015 en snuif de sfeer op in onze campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt en Torhout. Ontdek hoe het voelt om een les mee te volgen in het hoger onderwijs en hoe het leven op campus eruit ziet.

13 oktober 2015

Op vrijdag 9 oktober organiseerden Annuntiata Veurne, College Nieuwpoort, College Veurne en VTI Veurne hun pedagogische studiedag. Lieven Boeve sprak over de katholieke dialoogschool en gaf toelichting bij actuele onderwijsdossiers.

14 oktober 2015

De directies en vroedvrouwen van alle opleidingen Bachelor in de vroedkunde van Vlaanderen nodigen u uit om het 20-jarig bestaan van de autonome opleiding te vieren tijdens een tweedaags congres ‘Mind the Midwife’ op 26 en 27 november 2015.

09 oktober 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft ten volle de missie die minister Crevits verwoordt in haar beleidsnota voor de periode 2014-2019: “Het samen realiseren van een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs elke lerende uitdaagt om zijn of haar eigen talenten te ontdekken én te vormen zodat ieder groeit tot een individu m

04 oktober 2015

Dank aan alle leerkrachten voor hun niet-aflatende inzet en zorg voor de vorming van kinderen, jongeren en cursisten in onze onderwijsinstellingen.

16 september 2015

Vlaamse regering grijpt in en wil kinderen ook door carpoolen, begeleid fietsen en taxi's sneller in de klas krijgen

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bij het begin van het schooljaar 2015-2016 opnieuw een spoedtelling georganiseerd. Begin september 2015 werden in het voltijds vrij katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 735 328 leerlingen ingeschreven, het hoogste cijfer van de afgelopen twintig jaar.

10 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil in deze humanitaire crisis zijn verantwoordelijkheid opnemen. Elk kind heeft recht op onderwijs. Onze scholen bekijken waar zij hulp kunnen bieden. Onderwijs aanbieden blijft hierbij onze eerste taak.

Lees meer

Pagina's