22 mei 2020

De onderwijsverstrekkers, vakbonden en minister stelden zonet een maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen (kleuter, lager, secundair), maken dat mogelijk.

20 maart 2020

Zo goed als alle leerlingen brengen drie schoolweken thuis door. Dankzij afstandsleren zorgen scholen ervoor dat zij thuis oefeningen kunnen blijven maken. Met de ondersteuning en het concrete lesmateriaal van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaan leraren aan de slag.

13 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigt ingrijpende maatregelen aan om de coronapandemie het hoofd te bieden. Lessen worden opgeschort tot aan de paasvakantie, maar in het belang van de volksgezondheid sluiten scholen niet. “Wij blijven onze scholen informeren en ondersteunen. Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen.

20 februari 2020

Vorig schooljaar kozen 1163 van de 1315 katholieke basisscholen om de kwaliteit van hun onderwijs met behulp van de gevalideerde toetsen van hun ledenvereniging, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te toetsen. Dat is 15% meer dan in 2014, toen 1014 scholen deelnamen.

05 februari 2020

Dit en de komende schooljaren gaan de 700 katholieke secundaire scholen in Vlaanderen aan de slag met nieuwe leerplannen. Sinds 1 september 2019 is dat al het geval voor 4 000 leraren en 54 000 leerlingen uit het eerste jaar. Volgend schooljaar komen daar nog eens zo veel bij.

23 december 2019

Hoe zat dat nu weer met dat uur Nederlands in het eerste jaar van het katholiek secundair onderwijs? En hoe zijn scholen omgegaan met de pedagogische vrijheid die de lessentabellen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hen bieden? Vele scholen volgden alvast het advies om, waar nodig, bijkomende uren Nederlands te programmeren.

18 december 2019

55 internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor de Warmste Week. Met hun acties voor goede doelen brachten ze 28 500 euro bijeen. 50 internen, dat zijn leerlingen die op internaat verblijven, overhandigden dat bedrag op woensdag 18 december aan de presentatoren van Studio Brussel in Kortrijk.

24 oktober 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelt de krachten in het Brusselse Nederlandstalige katholiek onderwijs. Daarmee wil het onderwijsnetwerk haar scholen optimaal ondersteunen bij de specifieke uitdagingen in de Brusselse context.

03 oktober 2019

Samen met de Vlaamse Regering blijft het katholiek onderwijs zich engageren voor excellent onderwijs. Dat bevestigt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nadat die het regeerakkoord aftoetste aan het eigen memorandum. “Onze leden vragen vertrouwen en ruimte om mee aan excellent onderwijs voor elke leerling, cursist en student te werken.

30 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt donderdag een grondige analyse van het nieuwe regeerakkoord, waarvan de tekst pas morgen beschikbaar zou zijn, op een bijeenkomst van de raad van bestuur. Die zal dat akkoord aftoetsen aan de eisen van onze besturen en hun scholen, die in het memorandum voor de verkiezingen werden geformuleerd.

Pagina's