20 februari 2020

Vorig schooljaar kozen 1163 van de 1315 katholieke basisscholen om de kwaliteit van hun onderwijs met behulp van de gevalideerde toetsen van hun ledenvereniging, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te toetsen. Dat is 15% meer dan in 2014, toen 1014 scholen deelnamen.

05 februari 2020

Dit en de komende schooljaren gaan de 700 katholieke secundaire scholen in Vlaanderen aan de slag met nieuwe leerplannen. Sinds 1 september 2019 is dat al het geval voor 4 000 leraren en 54 000 leerlingen uit het eerste jaar. Volgend schooljaar komen daar nog eens zo veel bij.

23 december 2019

Hoe zat dat nu weer met dat uur Nederlands in het eerste jaar van het katholiek secundair onderwijs? En hoe zijn scholen omgegaan met de pedagogische vrijheid die de lessentabellen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hen bieden? Vele scholen volgden alvast het advies om, waar nodig, bijkomende uren Nederlands te programmeren.

18 december 2019

55 internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor de Warmste Week. Met hun acties voor goede doelen brachten ze 28 500 euro bijeen. 50 internen, dat zijn leerlingen die op internaat verblijven, overhandigden dat bedrag op woensdag 18 december aan de presentatoren van Studio Brussel in Kortrijk.

24 oktober 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelt de krachten in het Brusselse Nederlandstalige katholiek onderwijs. Daarmee wil het onderwijsnetwerk haar scholen optimaal ondersteunen bij de specifieke uitdagingen in de Brusselse context.

03 oktober 2019

Samen met de Vlaamse Regering blijft het katholiek onderwijs zich engageren voor excellent onderwijs. Dat bevestigt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nadat die het regeerakkoord aftoetste aan het eigen memorandum. “Onze leden vragen vertrouwen en ruimte om mee aan excellent onderwijs voor elke leerling, cursist en student te werken.

30 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt donderdag een grondige analyse van het nieuwe regeerakkoord, waarvan de tekst pas morgen beschikbaar zou zijn, op een bijeenkomst van de raad van bestuur. Die zal dat akkoord aftoetsen aan de eisen van onze besturen en hun scholen, die in het memorandum voor de verkiezingen werden geformuleerd.

24 september 2019

In het schooljaar 2019-2020 vatten 747 143 leerlingen het jaar aan in een katholieke school. Dat zijn bijna 4 400 leerlingen meer dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse septembertelling. “Het stijgende aantal leerlingen bewijst dat ouders veel belang hechten aan het katholieke onderwijsproject.

13 september 2019

Brussel, 13 september 2019 – Een leerling met ADHD een pilletje geven wanneer de ouders erom vragen? Een verband verversen bij een open wonde? Een vingerprik bij een diabetespatiëntje omdat het kind zelf niet durft? Een kleuter de laatste antibiotica verstrekken die hij nog moet innemen? Sondevoeding toedienen bij een leerling met een ernstige motorische beperking?

25 juni 2019

Vanaf volgend schooljaar kunnen startende leraren rekenen op een doorgedreven aanvangsbegeleiding. Daarvoor reikt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf vandaag haar scholen handvatten aan, opgemaakt door de pedagogische begeleidingsdienst.

Pagina's