Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

07 oktober 2015

Ook dit is een belangrijk, maar heikel dossier. Heel terecht wordt in het gesprek grote nadruk gelegd op de gevolgde studierichting in het secundair onderwijs én op daadwerkelijke participatie aan ons goede kleuteronderwijs, met name voor kinderen uit kansengroepen. De geplande oriënteringsproef van de Vlaamse regering is ten slotte ook relevant in dit verband.

07 oktober 2015

Het belang van het loopbaandebat/pact kan niet overschat worden. Deze maand nog wil de minister de installatievergadering ervan organiseren en vrijdag  9 oktober legt zij in principe een basisnota voor aan de Vlaamse regering. Meerderheid en oppositie zijn het over vele aspecten van het dossier eens. De minister wil wel jonge leraren tot prioriteit maken, naast aandacht voor andere elementen.

Pagina's