Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

27 oktober 2015

Toegankelijkheid van schoolgebouwen vindt minister Crevits erg belangrijk, want ook gerelateerd aan de redelijke aanpassingen i.k.v. het M-decreet. Het past in de vierde strategische doelstelling van haar conceptnota Masterplan Scholenbouw. Er bleek een misverstand te zijn over de manier waarop een traplift gesubsidieerd kan worden door AGIOn.

27 oktober 2015

De vraag om uitleg was rechtstreeks verbonden met een ook geagendeerd voorstel van decreet. Cruciaal voor de vraagsteller van Groen! was dat zij in dezen de vaardigheid in het Nederlands van de betrokken leerlingen bepalend wil laten zijn i.p.v. die van de ouders van de leerlingen, zoals dat geval is in de huidige regelgeving.

27 oktober 2015

Ook dit thema kwam al meermaals aan bod, met voor- en tegenstanders van een studieduurverlenging tot 5 jaar. Conclusie van de minister: op dit moment is zeker geen verlenging aan de orde.

27 oktober 2015

Een echte klassieker bij parlementaire vragen, waarover al vele felle debatten zijn gevoerd. Die leerden in het verleden vooral dat de verschillende actoren in dezen allemaal hun eigen verzuchtingen hebben. Eventuele veranderingen aan de regelgeving, die zij niet meteen van plan is, moeten voor de minister hoe dan ook pedagogisch gemotiveerd zijn.

21 oktober 2015

De taakbelasting van schooldirecteurs, vooral ook in het basisonderwijs, is een oud verhaal. Minister Crevits verwijst naar de besprekingen over het loopbaanpact, die formeel starten op 27 oktober. Samenwerking en teamwork zijn in dezen sleutelbegrippen.

21 oktober 2015

Na het artikel in Gazet van Antwerpen van 17 oktober over het voorstel van twee N-VA-parlementsleden en het kritische persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen datzelfde weekend kwam deze heikele politieke kwestie nu opnieuw aan bod in het Vlaams Parlement door toedoen van een oppositielid.

21 oktober 2015

Gelet op een aantal belangrijke vrijheden in dit land, zoals vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging, was het minister Homans een raadsel waar de vragensteller naartoe wilde met zijn vraag. Zij wees er wel op dat het beter zou zijn als koranscholen meer een beroep zouden kunnen doen op imams die opgeleid zijn in ons land.

21 oktober 2015

In de maanden juli-augustus 2015 hebben de Vlaamse Volksvertegenwoordigers enorm veel vragen aan minister Crevits gesteld over heel uiteenlopende onderwijsthema’s. In haar antwoorden geeft de minister vaak heel wat interessante cijfers. Lees het overzicht.

21 oktober 2015

In de nieuwsbrief van 15 oktober kwam het thema van de btw-verlaging voor scholenbouw al aan bod. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement die namiddag stelden ook 3 Vlaamse volksvertegenwoordigers er een actuele vraag over.

21 oktober 2015
Voorlopige cijfers laten zien dat door de vluchtelingenstroom het aantal leerlingen in OKAN stijgt, zowel in het secundair onderwijs als in het basisonderwijs. De regels voor het organiseren van OKAN zouden worden versoepeld, maar tegelijk ligt de bestaande minimumleeftijd van 5 jaar voor OKAN politiek gevoelig. Er worden al heel wat zinvolle inspanningen geleverd.

Pagina's