Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

08 december 2015

Een voltijds engagement voor jongeren in het systeem van leren en werken is een oud zeer. Projectoproepen van medio 2015 voor zg. brugprojecten en IBAL proberen daaraan een positieve bijdrage te leveren via middelen vanuit Europa (Europees Sociaal Fonds, ESF).

08 december 2015

Deze zorgwekkende ontwikkeling leeft al een tijdje en op 13 oktober 2015 ontving de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap  een delegatie van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde. De aanleiding van deze ontmoeting was de verzuchting van een drietal secundaire scholen die aangaven dat steeds meer van hun leerlingen hun studies combineren met een inschrijving bij de examencommissie.

03 december 2015

Stijgende anderstaligheid is een realiteit in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs, die niet meer zal weggaan en waarmee men moet leren omgaan. De minister lijst een serie maatregelen en acties op die al operationeel zijn en prijst de leraren die al heel mooi werk leveren op dit vlak.

03 december 2015

In het recente advies over het toelatingsexamen arts en tandarts van de begeleidingscommissie die minister Crevits had opricht, is het oude idee van een vergelijkend examen opgenomen, zoals destijds huidig eredirecteur-generaal Hoger Onderwijs Jan Adé al voorstelde.

26 november 2015

De jaarlijkse OESO-publicatie ‘Education at a Glance’ is een heel informatierijk document. De ongekwalificeerde uitstroom (cf. ook het aantal mensen zonder een (bepaald) diploma in bepaalde leeftijdscohortes) krijgt bij onderwijscommissaris Gennez alle aandacht. Maar heel typisch worden er ook verschillende cijfers in dat verband vermeld.

26 november 2015

STEM is ongetwijfeld een heel actueel én heikel thema. Onderwijscommissaris Daniëls zegt terecht dat dit momenteel een heel diffuus verhaal is en verbindt het ook terecht met de geplande modernisering van het secundair onderwijs en de hervorming van de eindtermen, die ook op komst is.

26 november 2015

Een kwestie waarover in het verleden ook al regelmatig wat te doen was. Wat is beter: de (kleuter)onderwijzer van de klas zelf lichamelijke opvoeding laten geven in het basisonderwijs of een vakleraar inschakelen? Er worden dan, zoals ook nu weer, bv. twijfels geuit over de kwaliteit van de betrokken lerarenopleidingen op dit stuk.

17 november 2015

Ook hier was er die ochtend al een lek in bepaalde kranten. De sneuveltekst die ’s ochtends ter bespreking zou voorliggen in de zg.

17 november 2015

Deze vragen werden gesteld n.a.v. van een TORB-artikel van en met directe betrokkenheid van onze eigen Jan De Smet van de Dienst Personeel. Het gaat om een allanger aanslepende, arbeidsrechtelijke casus waaruit blijkt dat (Vlaamse) onderwijsregelgeving inzake personeel en (federaal) arbeidsrecht geen eenvoudig huwelijk is. De vragen leidden tot een interessant debat waarbij o.a.

17 november 2015

Het gebeurt niet zo vaak dat een hogeschool een persbericht uitstuurt om te melden dat ze haar gewoonte i.v.m. facturen voor extra kosten zal bijsturen op dezelfde dag waarop er daarover een vraag wordt gesteld in het Vlaams Parlement. In dezen was dat wel het geval. Extra kosten aanrekenen mag, maar niet op een forfaitaire manier.

Pagina's