Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

21 oktober 2015

Gelet op een aantal belangrijke vrijheden in dit land, zoals vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging, was het minister Homans een raadsel waar de vragensteller naartoe wilde met zijn vraag. Zij wees er wel op dat het beter zou zijn als koranscholen meer een beroep zouden kunnen doen op imams die opgeleid zijn in ons land.

21 oktober 2015

In de maanden juli-augustus 2015 hebben de Vlaamse Volksvertegenwoordigers enorm veel vragen aan minister Crevits gesteld over heel uiteenlopende onderwijsthema’s. In haar antwoorden geeft de minister vaak heel wat interessante cijfers. Lees het overzicht.

21 oktober 2015

In de nieuwsbrief van 15 oktober kwam het thema van de btw-verlaging voor scholenbouw al aan bod. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement die namiddag stelden ook 3 Vlaamse volksvertegenwoordigers er een actuele vraag over.

21 oktober 2015
Voorlopige cijfers laten zien dat door de vluchtelingenstroom het aantal leerlingen in OKAN stijgt, zowel in het secundair onderwijs als in het basisonderwijs. De regels voor het organiseren van OKAN zouden worden versoepeld, maar tegelijk ligt de bestaande minimumleeftijd van 5 jaar voor OKAN politiek gevoelig. Er worden al heel wat zinvolle inspanningen geleverd.
15 oktober 2015

De onderwijskoepels Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) bieden de scholen van hun net logistieke en pedagogische ondersteuning aan bij het organiseren van openluchtklassen buiten de schoolmuren, zowel in binnen- als buitenland. Vaak doen zij daarvoor een beroep op Bloso.

14 oktober 2015

Rector Rik Torfs van de KU Leuven opende het academisch jaar met enkele provocerende uitspraken. Bovendien vroeg minister Crevits rationaliseringsvoorstellen van de hogeronderwijsinstellingen.

14 oktober 2015

De voorlopige inschrijvingscijfers zetten de dalende trend voort. Met het oog op de toekomst is dit dossier een van de belangrijkste van deze legislatuur. Het imago van de leraar, de aanvangsbegeleiding, de taakbelasting, de werkzekerheid, een gedifferentieerd en flexibel loopbaantraject, de vlakke loopbaan: al deze elementen spelen een rol.

14 oktober 2015

Er zijn al enkele stappen vooruit gezet in de automatische toekenning van studietoelagen, maar met de afbakening van bv. de groep van meest kwetsbaren kan dat nog beter. Automatisering vergt echter ook vereenvoudiging van de regelgeving.

14 oktober 2015

In het Masterplan secundair onderwijs (juni 2013) stond al de intentie om leerlingen met een B-attest niet meer te laten zittenblijven, tenzij mits expliciet advies van de klassenraad om toch hetzelfde jaar over te doen.

14 oktober 2015

Schriftelijke vraag: Inclusief onderwijs – Persoonlijkeassistentiebudget
van Elisabeth Meuleman (Groen) aan minister Jo Vandeurzen
nr. 802 (2014-2015)

 

Pagina's