Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

14 juni 2016

Vlaams Parlementslid Chris Janssens had minister Crevits al op 14 januari 2016 ondervraagd over dit oude dossier, waarbij zij toen meerdere engagementen op zich had genomen, met name inzake de diverse verplichtingen waaraan ook deze door Vlaanderen gesubsidieerde, Franstalige scholen gebonden zijn. Hoever stonden de zaken nu, wilde hij heel terecht weten.

09 juni 2016

Zoals bekend, bundelt de Vlaamse regering jaarlijks een aantal onderwijsbepalingen in een verzameldecreet (gekenmerkt met Romeinse cijfers) waarvan de meeste bepalingen ingaan bij aanvang van het nieuwe schooljaar/academiejaar in september. De plenaire vergadering besprak op 8 juni 2016 het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI en hield de eindstemming.

09 juni 2016

Weet je nog? Op 24 februari 2016 greep het vorige actualiteitsdebat over dit dossier plaats in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en in de nieuwsbrief van de dag nadien vond je een persoonlijke, politieke bespiegeling. Zelfde dossier en zelfde plaats, maar andere context en andere sfeer nu.

03 juni 2016

Deze actuele vragen over het belangrijke dossier van het M-decreet, dat nu een achttal maanden in werking is, vonden hun oorsprong in een schrijnend verhaal uit de krant en in een tussentijds rapport van de kinderrechtencommissaris.

30 mei 2016

Interpellant Elisabeth Meuleman wees op het meest recente deel van de geschiedenis van dit complexe en belangrijke dossier, en alleen dat deel beslaat zelfs al ruim een jaar (hoorzittingen in maart 2015).

24 mei 2016

Onderwijscommissaris Jo De Ro schetste de bestaande regeling van huisonderwijs en had het daarbij over de gebrekkige controle, waarbij de instanties die het dichtst bij de bevolking staan, het lokale bestuur en de lokale politie, hun signaalfunctie niet ten volle kunnen vervullen omdat ze vanwege de privacy geen enkele informatie krijgen over wie er huisonderwijs volgt in hun stad of gemeente.

24 mei 2016

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht sloot aan bij recente andere vragen over dit thema. Hij had dan ook een waslijst van relevante vragen, waarin hij terecht ook verwees naar ontwikkelingen in het hogeronderwijsveld op het stuk van islamonderwijs.

24 mei 2016

Onderwijscommissaris Tine Soens had vragen bij de samenwerking inzake wetenschappelijk onderzoek tussen de KU Leuven en de UGent en Israëlische organisaties die actief zijn op het vlak van militaire toepassingen. Daarover hadden professoren van de UGent een open brief aan hun rector gestuurd om die samenwerking stop te zetten. Rector Anne De Paepe nuanceerde de bezorgdheden van de professoren.

24 mei 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls stelde een vraag over een complex arbeidsrechtelijk onderwerp m.b.t. de zgn. gastprofessoren in het hoger onderwijs. Stafmedewerker Jan De Smet (nu Dienst Personeel) had net daarover in VVKHO-tijden goed studiewerk gedaan en gepubliceerd in het Tijdschrift voor OnderwijsRecht en –Beleid (TORB).

24 mei 2016

In zijn advies van 21 april 2015 hernam de Vlor zijn advies voor een uniforme registratie en actualiseerde hij zijn voorstel uit 2008, dit onder meer vanuit de overweging dat een uniforme en transparante registratie nodig is met het oog op het uittekenen van het diversiteitsbeleid binnen een inst

Pagina's