Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

20 juni 2016

Dit was een vervolgvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer op zijn (en een soortgelijke actuele vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez) actuele vraag in de plenaire vergadering van 13 januari 2016, waarover in deze nieuwsbrief gerapporteerd werd op 14 januari 2016.

20 juni 2016

De renovatie van het Koninklijk Conservatorium  van Brussel is een allang aanslepend dossier, waarover al meerdere parlementaire vragen zijn gesteld, zowel Vlaams als federaal, en ook zijn de Franse Gemeenschap en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betrokken partij. Onderwijscommissaris Ann Brusseel wilde weten wat intussen de stand van zaken was.

20 juni 2016

Elk schooljaar krijgen blijkbaar zo’n vijfhonderd kinderen en jongeren een vrijstelling van de leerplicht , omdat zij “in de onmogelijkheid verkeren om onderwijs te volgen”. Het gaat voornamelijk om kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en in mindere mate ook om kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES).

15 juni 2016

’s Ochtends, voorafgaand aan deze plenaire vergadering, was er al een interessante hoorzitting geweest in de Commissie Onderwijs over de toekomst voor kinderen zonder papieren.

15 juni 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis had cijfers van de uitwisselingsorganisatie AFS en van de VUB over de daling van het aantal studenten dat na de aanslagen van 22 maart 2016 naar Vlaanderen of Brussel wil komen. Waren die aanslagen een factor in dezen, zag men die trend ook in andere onderwijsinstellingen en plande de ministers bepaalde initiatieven?

15 juni 2016

In het hoger onderwijs bestaan er strikte regels i.v.m. welke vermeldingen op het diploma mogen/moeten komen en welke op het diplomasupplement evenals i.v.m. wat een opleiding is, wat een afstudeerrichting is en wat onderwijsbevoegdheid is. In de professionele bacheloropleiding bedrijfsmanagement van de Limburgse hogeschool UCLL is er eenmalig in dezen een fout begaan.

15 juni 2016

Evenmin nieuw maar alleszins wel wat delicater was deze vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez over de vrijstelling van levensbeschouwelijk onderwijs in het officieel onderwijs, waarbij zij al snel sprak over alle onderwijsnetten en een vak burgerschapsvorming in de plaats van een levensbeschouwelijk vak.

14 juni 2016

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe sneed in deze commissievergadering nog een personeelsprobleem aan en verwees naar het Nederlandse systeem van zgn. onderwijsassistenten. Was de minister dat idee genegen?  Was ze het ermee eens dat een onderwijsassistent in het kader van het M-decreet verlichting van de werkdruk kon betekenen, met name voor de leerkracht in het basisonderwijs?

14 juni 2016

In het kader van de besparingen deze legislatuur is de organisatie van het tijdschrift Klasse helemaal veranderd, alsook de verspreiding van de lerarenkaart: wie een papieren abonnement neemt op Klasse, krijgt de lerarenkaart rechtstreeks thuisbezorgd; wie zo’n abonnement niet neemt, kan ze afhalen in principe in de bibliotheek van de gemeente van zijn school.

14 juni 2016

Hoe interessant en belangrijk ook, de onderwijscommissarissen bleven wel erg lang doorbomen over dit thema. We hebben heel wat geleerd over de perikelen van de zindelijkheidstraining, tot en met het Antwerpse wetenschappelijk onderzoek daarover toe.

Pagina's