Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

05 juli 2016

Deze vraag van onderwijscommissaris Vera Celis sloot aan bij een actuele vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro op 22 april 2015 over de leerkrachten op overschot volgens de VDAB en het lerarentekort in de scholen.

05 juli 2016

Op 17 juni 2016 had de Vlaamse regering, na onderhandelingen, een ontwerpbesluit goedgekeurd met het oog op een advies van de Raad van State over het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

05 juli 2016

Onderwijscommissaris Jos De Meyer wilde weten hoe het zat met het gebruik van rilatine door studenten als vermeend concentratiebevorderend middel tijdens de examenperiode, terwijl dat eigenlijk een medicament is voor personen met ADHD. Hoe kon daarrond gewerkt worden, ook vanuit de overheid?

07 juli 2016

Deze actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls kwam niet onverwacht na de Leuvense rector Rik Torfs sur la Une van De Standaard de dag voordien.

30 juni 2016

Vermoedelijk ging de vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez terug op de zgn. 8ste stap die de vzw Schulden op School (SOS) recent vorm heeft gegeven met het oog op een “menswaardige inningsprocedure voor onbetaalde rekeningen” .

22 juni 2016

Een in enige mate onderwijsvraag, maar dan wel niet aan onderwijsminister Crevits, maar aan haar collega-minister van onder andere Mobiliteit, Ben Weyts. Vlaams Parlementslid An Christiaens wees op het volgende probleem i.v.m. verkeerseducatie: door een ingreep van federaal minister Jan Jambon werd de Cel educatieve politie, die verkeerslessen gaf in scholen, afgeschaft.

22 juni 2016

Op zich een interessante vraag van onderwijscommissaris Tine Soens, maar wat er actueel aan was buiten het feit dat de vraag voortkwam uit cijfers die de vraagsteller de week voordien van de minister had ontvangen, ontging mij.

22 juni 2016

Ongetwijfeld een actuele vraag, maar eerlijk gezegd, kon men eigenlijk niets méér leren dan wat al voordien in de media aan bod was gekomen vanuit de diverse actoren.

20 juni 2016

Op 4 maart 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘Hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument Wijk-werken binnen het Vlaamse activeringsgebied’ goed. Het nieuwe PWA-stelsel zou de permanente inzet van PWA’ers binnen het onderwijs nu op de helling zetten, waardoor heel wat schoolbesturen in de problemen dreigen te komen.

20 juni 2016

Onderwijscommissaris Ann Brusseel trok een interessante analogie met de (tand)artsenopleidingen om de uitdagingen voor de opleiding diergeneeskunde aan de orde te stellen: kan een bindende toelatingsproef, hoe kan de kwaliteit behouden worden?

Pagina's