Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

28 november 2019

Sam Van Rooy stelde zijn actuele vraag zelfs aan twee ministers, maar onderwijsminister Weyts nam het antwoord voor zijn rekening. De aanleiding voor de vraag was een artikel in De Standaard (voor abonnees), waarbij vragensteller Van Rooy de uitspraken van twee deradicaliseringsexperts hekelde.

28 november 2019

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht vond haar aanleiding in het recente onderzoeksrapport over pesten van Pimento. Hij verwees daarbij ook naar de beleidsnota van minister Weyts.

21 november 2019

Loes Vandromme had ten slotte ter gelegenheid van de ”voorleesweek” een veeleer onderwijsinhoudelijke actuele vraag, die terecht ook verbonden werd met het al vaker genoemde probleem rond leesvaardigheid (zgn. “begrijpend lezen”), waar het best een duidelijke tand bijgestoken zou worden.

21 november 2019

Vier weken geleden hadden we al een lang en politiek toch wel heikel actualiteitsdebat over De Lijn, nu hadden we er weer één, met zelfs wat politieke bitsigheid en dito geschiedenis af en toe. Het ging nu weliswaar ook over een verband met de Vlaamse klimaatambities, maar toch vooral over problemen bij De Lijn.

13 november 2019

Ondanks het eerdere nieuws over dit thema (cf. Vlaamse regering van 25 oktober 2019: voorontwerp van programmadecreet 2020, art. 39, §2, eerste lid, 1°)  bleef deze vraag terugkomen.

13 november 2019

Vragensteller Annabel Tavernier had het over een Brusselse aangelegenheid: Brussels minister Sven Gatz was ook minister van Meertaligheid geworden, maar het was niet duidelijk hoe de Brusselse regering die meertaligheid precies zou invullen. Hoe zou minister Weyts met de situatie omgaan en overschreed Brussel hier niet haar bevoegdheid?

13 november 2019

Hiermee kregen we het vervolg op nog een ander aanslepend (onderwijs)dossier: ancien Koen Daniëls kreeg nu voor zijn eerdere aandacht voor de hbo5-opleiding Verpleegkunde het gezelschap van nieuwkomer Stijn Bex. Die laatste was het eens met wat daarover in het Regeerakkoord stond, wat op zich eigenlijk een voortzetting was van het standpunt van de vorige Vlaamse regering.

13 november 2019

Met de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers kregen we een naadloze overgang naar deze vragen van Kathleen Krekels en Kim De Witte.

13 november 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 hadden ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen een petitie met driehonderd handtekeningen overhandigd aan de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, zo wist Roosmarijn Beckers.

13 november 2019

De tweede vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers in deze commissievergadering had betrekking op een onduidelijkheid i.v.m. het zgn. Inschrijvingsdecreet.

Pagina's