Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

15 januari 2020

Loes Vandromme had het Vlor-advies over de inkanteling van het stelsel leren en werken in het systeem duaal leren gelezen, dat nog door de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, gevraagd was.

15 januari 2020

De vraag om uitleg van Jan Laeremans zat ook in de sfeer van de eerdere vraag van Loes Vandromme over de engagementsverklaring over onderwijskwaliteit.

14 januari 2020

Roosmarijn Beckers had de schriftelijke vraag over dit thema van Steve Vandenberghe en het antwoord (N.B. het ging om schriftelijke vraag nr.3 (2019-2020), maar het antwoord stond in het antwoord op vraag nr.

14 januari 2020

Een vraag om uitleg over een moeilijk thema van de hogescholen, dat ook al een hele tijd meegaat: de kwestie van de zgn. onderwijsbelastingseenheden en de financiële perikelen daarrond. Loes Vandromme was nogmaals de vragensteller van dienst. De zaak stond ook in het Regeerakkoord en uiteraard ook in de beleidsnota Onderwijs.

14 januari 2020

Van het M-decreet en Begeleidingsdecreet ging de vergadering over naar de problematiek rond een specifiek taalvak, Frans met name, en wel naar aanleiding van een open brief van een aantal docenten Frans uit hogescholen en universiteiten.

14 januari 2020

Hannelore Goeman schetste accuraat en samengebald het recentste stukje van de geschiedenis van zorgondersteuning voor bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, in afwachting van het nieuwe zgn. Begeleidingsdecreet, waarover in de eerste fase van de nieuwe legislatuur al heel wat pennen in beweging kwamen.

14 januari 2020

Met haar tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering (ten minste even belangrijk als haar eerste vraag) bleef Loes Vandromme in de sfeer van de onderwijskwaliteit.

14 januari 2020

Een van de eerste al genomen maatregelen uit het nieuwe Regeerakkoord en de nieuwe beleidsnota Onderwijs betrof tien bijkomende onderwijsinspecteurs. Vragensteller Loes Vandromme, die in deze commissievergadering heel productief was met diverse vragen, verbond die maatregel met het dossier “Onderwijsinspectie 2.0” van vorige legislatuur èn met nog bijkomende taken conform het Regeerakkoord.

14 januari 2020

Op 9 januari 2020 waren we (alweer en dan nog alleen in de namiddag) vertrokken voor een goedgevulde onderwijscommissievergadering met vragen om uitleg. Algemeen had ik de indruk dat de zaken wat minder tijd in beslag namen, maar dat kan aan de aard van de vragen gelegen hebben. Toch zijn er misschien ook hier nóg efficiëntiewinsten (weet je nog?) te boeken.

09 januari 2020

Deze actuele vraag kwam eigenlijk niet onverwacht, maar ik denk dat vooral de tussenkomst van Elisabeth Meuleman veel waarheid bevatte: was het feit dat deze kwestie ineens op de “één” van de krant De Standaard stond tijdens de kerstvakantie niet vooral een zaak van profileringsdrang in die komkommertijd?

Pagina's