Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

29 januari 2020

Jo Brouns legde een verband tussen een recent krantenbericht en een passage uit de beleidsnota Onderwijs van minister Weyts. Vanaf september zou het Kortrijkse bedrijf Signpost namelijk aan één op de vijf middelbare scholen toetssoftware leveren, een investering die de leraar op termijn heel wat correctiewerk en planlast kon besparen.

21 januari 2020

Afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck en haar collega’s Saskia Lieveyns en Dirk Mechelaere lichtten het Jaarverslag 2018 van het GO!

16 januari 2020

Uitzonderlijk neem ik hier ook kort een actuele vraag op aan een andere minister dan de onderwijsminister, met name aan de vorige onderwijsminister en nu minister van onder andere Werk, Hilde Crevits. Alweer twee vragenstellers, Tom Ongena en Allessia Claes.

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

16 januari 2020

Er was over dit thema nogal wat te doen in de media na de vergadering van de Vlaamse regering van 20 december 2019, met name de eerste principiële goedkeuring toen van het voorontwerp van onderwijsdecreet XXX. Twee vaststellingen daarbij, waarvan de vragenstellers van dienst blijkbaar goed op de hoogte waren.

16 januari 2020

Eén thema, vier vragenstellers: over CLIL. Twee min of meer dezelfde vragen, maar ook telkens één vraag over andere aspecten van het thema.

15 januari 2020

Ten slotte nog een àndere vraag om uitleg over eindtermen. Het ging ook over een beslissing van de Vlaamse regering van 20 december 2019. Op de website met de regeringsbeslissingen was te lezen: “De procedure voor aanvraag tot gelijkwaardigheid van eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen is vastgelegd in de Codex Secundair Onderwijs.

15 januari 2020

Het thema was eerder al meerdere keren aan bod gekomen (cf. het nieuwe Regeerakkoord na al een voorgeschiedenis vorige legislatuur).

15 januari 2020

Koen Daniëls herinnerde iedereen aan het Decreet einddoelen van vorige legislatuur. Intussen waren er eindtermen voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en die moesten de schoolbesturen (al of niet via hun verenigingen) dan gebruiken om daarmee, indien gewenst, eigen leerplannen te maken in het kader van hun eigen pedagogisch project.

15 januari 2020

Van een compleet andere orde dan de voorgaande vragen om uitleg was deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers: het was wel een typisch thema voor haar fractie, en betrof zelfs een punt uit het Regeerakkoord dat ook expliciet in het verkiezingsprogramma van haar partij gestaan had.

Pagina's