Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

28 januari 2016

Een B-attest c.q. een C-attest schriftelijk motiveren zoals de regelgeving oplegt, het is (soms) geen makkelijke taak. Gelukkig komen zaken zoals de concrete casus die de aanleiding vormde voor deze actuele vraag, niet vaak voor (cf. het nieuwsbericht van de Raad van State).

22 januari 2016

Het antwoord van minister Crevits en het hele gesprek waren enorm verhelderend. En gelukkig is dit soort informatie in onze democratie publiek beschikbaar, want ze voegt heel wat cruciaals toe aan wat in de kranten (te) bondig en (te) eenvoudig moet worden gehouden.

22 januari 2016

Een belangrijk, maar heikel thema. Minister Crevits gelooft erg in het project ‘de Conflixers’ van de Vlaamse Scholierenkoepel (cf.

22 januari 2016

Wegens het belang van dit dossier deze legislatuur lag de vraag voor de hand, maar wellicht het antwoord van de minister evenzeer. Deze onderhandelingen worden nu in een gremium en circuit van overheid en sociale partners gevoerd, niet in het Vlaams Parlement. Dat komt later.

22 januari 2016

Onderwijscommissaris De Meyer had met zijn vraag een meer evenwichtige spreiding op het oog van opleidingsvorm 4 in het buitengewoon onderwijs. Minister Crevits benadrukte in haar antwoord vooral het feit dat het onderscheid tussen opleidingsvorm 4, de best omkaderde opleidingsvorm van het buso, en het geïntegreerd onderwijs (gon) bewaard moet blijven.

22 januari 2016

Het belangrijkste in het antwoord van minister Crevits was hier de bevestiging van de timing die zij gaf tijdens de bespreking van de conceptnota deeltijds kunstonderwijs in de commissievergadering van 29 oktober 2015. Het blijft de bedoeling het niveaudecreet en de uitvoeringsbesluiten op 1 september 2018 in werking te laten treden.

21 januari 2016

In de context van de vluchtelingenopvang had de Vlaamse Regering al eerder voor de begroting-2016 ruim 1 miljoen euro extra vrijgemaakt en er is nu een procedure uitgewerkt waarbij scholen een aanvraag kunnen indienen bij de onderwijsadministratie om een mobiele unit te plaatsen. (Cf.

21 januari 2016

Over de actualiteitswaarde, laat staan het actualiteitsbelang, van deze vraag kan misschien gediscussieerd worden, maar goed, alleszins was de link die onderwijscommissaris Daniëls hier legde met de zg. English Proficiency Test naast de kwestie. De vraag gaf aan minister Crevits de mogelijkheid om nog eens een aantal genomen en nog te nemen maatregelen op te lijsten.

18 januari 2016

In 2013 bracht de OESO het TALIS-rapport (Teaching And Learning International Survey) uit waarin de organisatie het opleidingsgedrag van onderwijspersoneelsleden (uit lager - en eerste graad secundair onderwijs) in kaart bracht aan de hand van een internationale enquête.

18 januari 2016

Het precieze doel van de vraag van onderwijscommissaris Vandenberghe was aanvankelijk wat verwarrend. Dat blijkt uit de toelichting van de minister, die duidelijk het onderscheid maakte tussen de OKAN-regeling en de algemene regelgeving voor SES-werkingsmiddelen en SES-lestijden.

Pagina's