Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

21 februari 2019

Ook deze actuele vragen lagen in de lijn der verwachtingen, maar toch even ook een reflectie vooraf. Er was nu wel heel recent sprake van een Gents onderzoek over “De overgang naar de kleuterschool voor kinderen uit gezinnen in armoede” (14 februari 2019).

21 februari 2019

De actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls ging voort op het VLIR-rapport (met een handige samenvatting op p.2) over de zgn.

14 februari 2019

Al jarenlang klinkt vanuit het basisonderwijs de vraag naar meer omkadering en naar meer werkingsmiddelen. Daarom werkten de onderwijsverstrekkers samen met de syndicale partners aan een toekomstplan voor het basisonderwijs: Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs.

14 februari 2019

De actualiteitswaarde van deze vraag ontging mij aanvankelijk. Ze deed me wel denken aan tussenkomsten  van onderwijscommissaris Koen Daniëls op 7 februari 2019 in de Commissie voor Onderwijs, zowel bij een vraag om uitleg van zijn partijgenote Vera Celis als bij de bespreking van het ontwerpdecreet i.v.m.

11 februari 2019

In deze eindfase van de legislatuur passeert nog menig ontwerpdecreet de Commissie voor Onderwijs. Bij deze gelegenheid ging het om een aantal maatregelen uit onderwijscao XI, die nu decretaal vertaald werden.

11 februari 2019

Ook de laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering was boeiend. Over de link trouwens met (overdreven) administratieve last, ook maar niet alleen ter gelegenheid van doorlichtingen, ging het al vaker op deze pagina’s.

11 februari 2019

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls had een grote actualiteitswaarde, gelet op het op korte termijn (nog deze maand) te verwachten hervisitatierapport van de zgn. commissie-Monard over de pedagogische begeleidingsdiensten.

11 februari 2019

Eigenlijk best wel drie interessante vragen om uitleg in deze commissievergadering.

07 februari 2019

Aanvankelijk leek dit een andere vraag te worden, die zou inzoomen op een wat bijzonder reclame-instrument van uitgeverijen om nieuw lesmateriaal te promoten (nl. via concerten van Vlaamse zangers), maar finaal ging het om hetzelfde, weliswaar belangrijke, onderwerp dat onderwijscommissaris Caroline Gennez al aangesneden had in de onderwijscommissievergadering van de week voordien.

07 februari 2019

Het stond al in het verkiezingsmemorandum van de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG), waarover vandaag in de krant (voor dS-abonnees) gerapporteerd werd, maar vragensteller Elisabeth Meuleman stelde haar vraag los van die specifieke context.

Pagina's