Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

25 september 2019

Een vreemde context en dito ervaring toch op deze dag: met op de achtergrond nog lopende onderhandelingen met het oog op een nieuwe Vlaamse regering, maar met gelijk ook nog een Vlaamse regering in eveneens lopende zaken mét een bevoegde onderwijsminister, aan wie vragen om uitleg gesteld werden, soms door nieuwe Vlaams Parlementsleden, soms door niet-nieuwe en dat allemaal in een zgn.

22 mei 2019

Dat er een extra plenaire vergadering nodig was voor het Mestactieplan? Akkoord. Dat het Mestactieplan belangrijk is? Akkoord. Maar de zin van ook per se actuele vragen te willen in deze extra plenaire vergadering, terwijl politici in deze fase volop in campagnemodus waren, ontging mij.

25 april 2019

De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. De avond voordien deed het gerucht al voorzichtig de ronde. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 24 april 2019 zou dan tóch nog het befaamde voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht opnieuw op de agenda komen.

24 april 2019

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had de eer om de in principe laatste actuele vraag over onderwijs van deze legislatuur te stellen. Hij had gelijk om zijn als vraag om uitleg ingediende vraag op de valreep van deze legislatuur om te vormen tot een actuele vraag.

09 april 2019

Na het overleg tussen delegaties van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Vlaams Parlement was dit dossier in de Senaat beland.

08 april 2019

De tweede conceptnota over een zorgpaspoort in het onderwijs werd toegelicht door Katia Segers. Haar pleidooi was dat de vlotheid die inzake zorgnoden van studenten al bestond in het hoger onderwijs, via een zorgpaspoort ook ingeburgerd zou geraken in het basis- en secundair onderwijs.

08 april 2019

Terwijl de relevantie van de twee gedachtewisselingen, de laatste vraag om uitleg van deze legislatuur en de resolutie over hoogbegaafden voor het actuele onderwijsbeleid duidelijk was, leken mij de twee conceptnota’s op deze laatste drukke onderwijscommissievergaderdag eerder een kwestie van Vlaams Parlementsleden die ook nog snel te elfder ure hun conceptnota geboekt wilden zien in de annalen

08 april 2019

Externe sprekers waren nu: Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie), Bart Windels (inspecteur wiskunde Vlaamse onderwijsinspectie) en  Els Vermeire (coördinerend inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie).

08 april 2019

De onderwijscommissarissen lieten er geen gras over groeien: nog maar pas op 27 maart waren erover actuele vragen gesteld in de plenaire vergadering, gevolgd door verwante actuele vragen over de onderwijskwaliteit op 3 april, of de dag nadien werd al een gedachtewisseling over het zgn.

Pagina's