Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

15 juni 2020

Jean-Jacques De Gucht had de bevraging gelezen door het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie van holebi’s, transgender en intersekse mensen in de

15 juni 2020

Door de coronacrisis had de Onderwijscommissie vanaf 12 maart 2020 (’s middags) haar lopende hoorzittingenreeks over de lerarenloopbaan moeten onderbreken en om diezelfde reden was het tweede volume van het Vlaamse TALIS-rapport (publicatie: 23 maart 2020, met ook een presentatie) w

15 juni 2020

Hannelore Goeman kondigde als vierde vraag van de vergadering een korte, punctuele vraag aan… ook gerelateerd aan corona. Zij schetste een problematisch beeld van de studiekeuzebegeleiding en -activiteiten die rond deze tijd in normale tijden op volle toeren zouden draaien, terwijl het daarover nu door de coronacrisis zorgwekkend stil zou zijn.

15 juni 2020

Vraag nummer 3 van de vergadering… corona, en met name de coronafactuur. De essentie daarvan, voor zover dat natuurlijk op dat moment al gekend was, was de voorbije dagen al wel duidelijk geworden, leek mij. De 10 miljoen euro (cf.

15 juni 2020

Eerlijk gezegd, deze twee verwante vragen om uitleg van twee jonge Vlaams Parlementsleden, Stijn Bex en Brecht Warnez, leken mij nogal aan de vroege kant te komen.

15 juni 2020

Beste lezer, er moet mij vooraf iets van het hart. Ik doe het hier bij deze eerste vraag om uitleg van de commissievergadering, maar dat is toeval. Die vraag was namelijk alvast inhoudelijk en politiek wél interessant en zeker niet zomaar een expressie van puur kwantitatieve gretigheid (cf. infra).

10 juni 2020

Vorige plenaire vergadering was er aandacht voor het buitengewoon onderwijs in het kader van de coronacrisis. Nu ging het, bij monde van Kathleen Krekels, over het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs na de resultaten van de aanmeldingsprocedure in Antwerpen. 50% van de leerlingen vond geen plaats in een school van hun keuze. Welke mogelijke oplossingen zag minister Weyts?

10 juni 2020

Vóór de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXX moest er nog eerst iets afgewerkt worden in verband met het ontwerp van

10 juni 2020

De bespreking van dit dossier was een rechtstreeks vervolg op de plenaire vergadering van 27 mei, waarin het voorstel van resolutie geen spoedbehandeling kreeg en naar de Commissie voor Onderwijs verwezen werd. We hadden zulks recent nog al meegemaakt.

10 juni 2020

Het ging natuurlijk niet om een decreet over Onderwijs stricto sensu in deze vergadering van de Verenigde commissies Onderwijs en Werk, maar het raakte wel aan Onderwijs.

Pagina's