Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

13 februari 2018

Na enige irritatie over het ontbreken van vier vragenstellers in de vergadering, van wie de meesten dan toch nog redelijk snel opdaagden, kon onderwijscommissaris Vera Celis haar vraag stellen over een wat apart maar zeker niet minder boeiend onderwerp.

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had weet van problemen inzake  het al of niet toekennen van vrijstellingen op basis van EVC aan studenten in HBO5-opleidingen. Hij wilde van minister Crevits horen hoe dat in de toekomst in zijn werk zou gaan en hoe EVC beter ingeburgerd zou kunnen worden in het Vlaamse hogescholenlandschap.

13 februari 2018

Vier vragenstellers van drie partijen voor vier vragen om uitleg over een boeiend maar ook delicaat hogeronderwijsthema: onderwijscommissarissen Jenne De Potter, Koen Daniëls, Tine Soens en Jos De Meyer over de zgn. professionele masters mede ook naar aanleiding van berichten over een aanbod van de Nederlandse Fontys Hogeschool, die in Wetteren zo’n opleiding zou aanbieden.

07 februari 2018

Niet onverwacht, want het thema van deze actuele vragen stond vorige maandag al in de krant en vermoedelijk was er dezer dagen al heel wat rond te doen wegens de (ook politiek delicate) aard van het beestje. Alleen…ik heb het niet kunnen volgen: een griepvirus besliste er deze week anders over. Soit, er zijn ergere dingen in het leven.

24 januari 2018

Het uitgangspunt voor de vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Vera Celis en Jos De Meyer was het rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) over het ziekteverzuim (2016), dat ook al de week voordien in de Onderwijscommissie ter sprake kwam.

24 januari 2018

Met deze actuele vraag en  de er eigenlijk ook mee samenhangende volgende actuele vragen over het ziekteverzuim kregen we grosso modo een herhaling van wat zich de week voordien had afgespeeld in de onderwijscommissievergadering n.a.v. twee vragen om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer. Daarover kun je elders op deze pagina’s lezen.

23 januari 2018

De laatste vraag van de namiddag was van onderwijscommissaris Paul Cordy: over de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, met name voor technische beroepen en in de zorg (cf. ook een actuele vraag aan minister Muyters op 10 januari 2018). Vragensteller Cordy betrok ook de nieuwe zgn.

23 januari 2018

Deze onderwijscommissievergadering was echt wel een De Meyer-Cordy-optreden: drie vragen om uitleg van de eerste, twee van de tweede, met daarbij nog een occasioneel maar gesmaakt optreden van Björn Rzoska.

23 januari 2018

Na zijn vraag om uitleg over de pensioenhervorming ging onderwijscommissaris Jos De Meyer nog door op het loopbaanpactthema. Hij had vragen over de timing van het loopbaanpact in het algemeen, maar ook specifiek over een zgn. pool van niet-benoemde leraars om die een jaar werkzekerheid te bieden en om de scholen te helpen vervangingen sneller te regelen.

23 januari 2018

Onderwijscommissaris Jos De Meyer sneed opnieuw het pensioenthema aan, waarover hij al menige vraag had gesteld. Meer bepaald ging het over (de criteria van) het nieuwe concept van de zware beroepen en de invloed daarvan op de datum van een mogelijk vervroegd pensioen in onderwijs, alsook over overgangsmaatregelen met aandacht voor nu nog bestaande mogelijkheden.

Pagina's