Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

19 juni 2020

Zoals gebleken was in de commissievergadering van 10 juni, was er toch nog een bijkomende commissievergadering nodig want de meerderheid ging na de twee (bijna identieke) amendementen van oppositieleden over de Universiteit Hasselt ook nog amendementen indienen.

16 juni 2020

Loes Vandromme had de eer om in deze erg lange vergadering de laatste vraag te stellen. Door het online format kon ik niet zien wie van de onderwijscommissarissen nog present waren, buiten de vragensteller, de voorzitter en de ene interveniënt. In coronatijden was het al weleens gegaan over schooldirecteurs.

16 juni 2020

Op een al erg ver gevorderd uur kregen we nog een bijkomende aflevering van het corona-laptopfeuilleton, maar wel met een nog iets verdere verbreding van het digitaliseringsthema.

16 juni 2020

Loes Vandromme citeerde enkele cijfers uit het Jaarverslag van de CLB’s (2018-2019). De zorgvragen  en de CLB-activiteiten in kwestie waren er niet kleiner op geworden, zo bleek.

16 juni 2020

Vragensteller Koen Daniëls legde de werkwijze van de Vlaamse examencommissie kort uit en wilde vooral de problemen voor de betrokken leerlingen in coronatijden aankaarten. Er zou veel onduidelijkheid zijn over wanneer een examen nu wel kon worden afgelegd. Hoewel hij ook alle begrip had voor de examencommissie, wilde hij alle modaliteiten kennen ter zake voor de komende periode.

16 juni 2020

Het was in deze commissievergadering al voordien uitgebreid gegaan over het capaciteitsprobleem in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs, waarbij ook al over de overrangsregeling aldaar gesproken was en deels ook over de Vlaamse Rand. Maar met het Regeerakkoord in de hand ging vragensteller Stijn Bex daar nu nog op door.

16 juni 2020

Elisabeth Meuleman verwees, spijts de opnieuw enorm slechte geluidskwaliteit in deze videovergadering, naar de hoorzitting met Louis Notte, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), en met een tiental scholieren op 2 juni en citeerde een aantal vaststellingen uit een nieuwe

15 juni 2020

De geluidskwaliteit in de onlineverbinding met ten huize Elisabeth Meuleman bleef even slecht als bij haar voorgaande vraag, maar de kern van haar betoog werd wel duidelijk.

15 juni 2020

Jan Laeremans keek al vooruit naar een mogelijke tweede corona-uitbraak en verwees daarvoor naar eerdere uitspraken van minister van (o.a.) Jeugd Benjamin Dalle en van Dirk Van Damme van de OESO. Een nieuwe scholenlockdown moest dan worden vermeden.

15 juni 2020

Na de actuele vraag over het (Antwerpse) capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs van de dag voordien was het nu de beurt aan hetzelfde probleem in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Liefst vier vragenstellers alweer.

Pagina's