Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

19 maart 2019

Voor de toelichting van deze samenhangende ontwerpdecreten door minister Muyters en de bespreking verwijs ik graag naar de video in kwestie. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

18 maart 2019

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer.

18 maart 2019

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman handelde over een Eurydice-rapport waarin de inspanningen van verschillende Europese landen wat betreft de oriëntering van vluchtelingen naar het hoger

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs.

18 maart 2019

Toen onderwijscommissaris Caroline Gennez begon met haar intro, schreef ik meteen in mijn notities “ooit nog ’s aan bod gekomen, herinner ik me vaag”. Het thema kwam overigens niet onverwacht van haar kant. Maar wat bleek bij nader toezien?

14 maart 2019

De brief van juf Charlot (recent in de media) was de aanleiding voor de actuele vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro. De brief bevatte inderdaad een gedetailleerde beschrijving van haar klas. Moeilijk inderdaad en meer dan casuïstiek, aldus De Ro, en hij vroeg wat er nog gedaan kon worden, rekening houdend met al de initiatieven die al genomen waren.

14 maart 2019

De derde actuele vraag van de namiddag kwam van de oppositieleden Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez… over een delicaat thema met een niet gering politiek gehalte.

14 maart 2019

Ook bij de tweede actuele vraag van deze plenaire vergadering ging het om een bekend thema: er waren nu via een VLHORA-analyse resultaten bekend van de zgn. ‘instapproef’ in de geïntegreerde lerarenopleidingen van de hogescholen (afgenomen in 2016-2017, wat toen nog niet vóór de studiekeuze gebeurde, zoals nadien).

14 maart 2019

De nieuwe cijfers (2018) over agressie tegen leraren (voor zover daarbij een beroep gedaan werd op de arbeidsongevallenverzekeraar) deed onderwijscommissaris Vera Celis een eerdere vraag van haar hernemen. Het was wat snel om meteen te zeggen dat er sprake was van een stijging van de cijfers. Ze fluctueren namelijk over de jaren.

Pagina's