Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

14 maart 2019

Ook bij de tweede actuele vraag van deze plenaire vergadering ging het om een bekend thema: er waren nu via een VLHORA-analyse resultaten bekend van de zgn. ‘instapproef’ in de geïntegreerde lerarenopleidingen van de hogescholen (afgenomen in 2016-2017, wat toen nog niet vóór de studiekeuze gebeurde, zoals nadien).

14 maart 2019

De nieuwe cijfers (2018) over agressie tegen leraren (voor zover daarbij een beroep gedaan werd op de arbeidsongevallenverzekeraar) deed onderwijscommissaris Vera Celis een eerdere vraag van haar hernemen. Het was wat snel om meteen te zeggen dat er sprake was van een stijging van de cijfers. Ze fluctueren namelijk over de jaren.

08 maart 2019

De tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering was voer voor wat meer commotie… het was onderwijscommissaris Jo De Ro die kat de bel aanbond, maar ook (en exclusief) onderwijscommissaris Koen Daniëls ging graag mee in de slipstream, net zoals voordien in deze vergadering tijdens de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXIX, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen.

08 maart 2019

Om deze commissievergadering te besluiten dan de eerste vraag om uitleg van nieuwkomer-onderwijscommissaris Jamila Lachkar over een thema waaraan ook een lichte politieke gevoeligheid zat, nl.: over het precieze statuut van diploma’s van aanbieders buiten het (hoger) onderwijs versus die van het (hoger) onderwijs.

08 maart 2019

Een boeiend thema uit het paramedisch hoger onderwijs. Het ging in de Commissie voor Onderwijs al vaker over de verpleegkundeopleidingen (professionele bacheloropleiding en graduaatsopleiding), maar nu had onderwijscommissaris Koen Daniëls het over de bacheloropleiding Vroedkunde.

08 maart 2019

Met deze vraag om uitleg ging onderwijscommissaris Jos De Meyer door op een van zijn geliefkoosde thema’s, waarbij het federale niveau en het deelstaatniveau elkaar raken: einde loopbaan, verlofstelsels en de daarmee gepaard gaande pensioenrechten van personeelsleden in het onderwijs.

08 maart 2019

Voor de toelichting van dit ontwerpdecreet door minister Crevits en de bespreking verwijs ik graag naar video 1 (vragen aan de minister; vanaf [01:46:50]) en video 2  (antwoorden van de minis

27 februari 2019

Ook over het tweede thema van de actuele vragen waren al heel wat perspennen in beweging gebracht.

27 februari 2019

De voorbije dagen waren er heel wat (te veel om op te noemen) stukken in de kranten over de dalende studentenaantallen in de universitaire opleidingen neerlandistiek, met als meest extreme situatie die van de Vrije Universiteit Amsterdam die de opleiding gewoon ging stopzetten wegens te weinig studenten.

26 februari 2019

Het ging om een al wat ouder voorstel van resolutie van de onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez (ingediend op 5 mei 2017). Enkele cijfers moesten dus wat geüpdatet worden, maar het thema was nog altijd relevant en actueel. Er was al wel enige positieve weg ter zake afgelegd intussen.

Pagina's