Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

23 oktober 2019

Ook dit thema had een voorgeschiedenis in de vorige legislatuur. Ancien Johan Danen ging daar nu op door, met heel wat herhaling van toen, maar vertrok ook van een recentere casus in een bepaalde school.

23 oktober 2019

Van een andere orde was de eerste vraag om uitleg van nieuwkomer Loes Vandromme (ook lid van de raad van bestuur van Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek) naar aanleiding van de voorbije Week van de Geletterdheid, die liep van 9 tot 15 september 2019. Daarbij lag de focus op ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.

23 oktober 2019

De eerste vergadering van de nieuwe Commissie voor Onderwijs: inderdaad, met een nieuwe voorzitter en vele nieuwe leden.

16 oktober 2019

De tweede actuele onderwijsvraag van de vergadering van de nieuwkomers Hannelore Goeman en Lise Vandecasteele zorgde voor al wat meer animo en behoorde tot de categorie “oudere en belangrijke onderwijsdossiers”. Hoe ging minister Weyts de (decretale) maximumfactuur in het basisonderwijs effectief doen naleven?

16 oktober 2019

Gelet op de nog prille status van de nieuwe legislatuur is het bij de actuele vragen nog een beetje zoeken, maar net om diezelfde reden is enige mildheid in het oordeel (politiek en puur inhoudelijk) over zulke vragen niet ongepast. Ik zal proberen mijn best te doen.

15 oktober 2019

Drukke start van een nieuwe regeerperiode: de chronologie

30 september Regeerakkoord

1 oktober toetredingscongressen van de meerderheidspartijen

2 oktober plenaire vergadering: “Septemberverklaring”

10 oktober 2019

Nieuwkomer Sam Van Rooy (Vlaams Belang) was de tweede in de rij voor de actuele vragen over onderwijs: ook met een corebusiness van zijn fractie én ook een thema dat al vaak aan bod gekomen was in het Vlaams Parlement. In zijn eerste zin al sprak hij van “de Marrakeshpartijen Open Vld en CD&V”, waarmee de toon al meteen gezet was.

10 oktober 2019

“Oudgediende” Koen Daniëls had de eer om de eerste actuele vraag te stellen van het nieuwe seizoen aan de nieuwe onderwijsminister Ben Weyts. Nu dus een van zijn partijgenoten, wat al meteen een niet onbelangrijk politiek verschil was met vorige legislatuur.

25 september 2019

De laatste gekoppelde vragen van deze commissievergadering werden gesteld door nog een nieuwkomer Kim De Witte (PVDA) en Elisabeth Meuleman. Hoe belangrijk ook (en het laatste woord is daarover zeker nog niet gezegd), het ietwat vervelende daaraan was dat het hele debat daarover recent al uitvoerig in de media gevoerd was. Toegegeven, het zgn.

25 september 2019

De tweede onderwijsvraag van de ochtendvergadering sloot naadloos aan bij de eerste (Brusselse) vraag van Stijn Bex. Vragensteller Elisabeth Meuleman overliep het meest recente deel van de geschiedenis van het Inschrijvingsdecreet vorige legislatuur.

Pagina's