Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

26 februari 2018

Aansluitend bij het vorige commentaar (deel 1 van de hoorzitting op 31 januari 2018), dat je kon lezen in de nieuwsbrief van 1 februari, opnieuw een persoonlijke impressie van de uiteenzettingen van nog twee sprekers en van het gesprek dat erop volgde.

13 februari 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe.

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Jo De Ro had enkele vragen bij het recente Vlor-advies over een voorontwerp van decreet dat het M-decreet wil wijzigen.

13 februari 2018

Een pertinente opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Ann Brusseel. De situatie van haar dossier was op zijn zachtst gezegd schrijnend te noemen, zo bleek. Het ging niet alleen om de alsmaar opschuivende startdatum van een hoogdringende totaalrenovatie van het Brusselse Koninklijk Conservatorium, maar ook om daarmee verbonden financiële complicaties voor de betrokken Erasmushogeschool.

13 februari 2018

Van een iets (ook politiek) delicatere aard was deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Overigens ook heel actueel.

13 februari 2018

In het complexe thema van de ondersteuningsnetwerken had onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman nu een specifieke vraag om uitleg over een probleem inzake de materiële werking voor de ondersteuners (werkingsmiddelen en nascholingsmiddelen). Blijkbaar draaide dat nog niet zoals het hoorde én waren er zeer grote verschillen op dat vlak tussen ondersteuningsnetwerken.

13 februari 2018

Ook deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman was al eerder een paar keer aan bod gekomen. Nu naar aanleiding van een nieuw incident in Oudenaarde met een Albanees gezin wiens asielaanvraag geweigerd was. Hoe dan ook, het thema blijft schrijnend. Dus alle begrip.

13 februari 2018

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez was intussen een klassieker, met overigens een grotere periodieke frequentie dan in wielrennerstermen gebruikelijk is. Hoe dacht de minister nog deze legislatuur tot een nieuw Inschrijvingsdecreet, dat de transparantie en de sociale mix verhoogde, te komen?

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe sloot met zijn vraag aan bij de hoorzitting van de dag voordien, waarover ik al elders op deze pagina’s geschreven heb: waarom werd het hangende tijdbestedingsonderzoek voor leraren in het kader van het loopbaandebat niet uitgebreid naar directeurs?

Pagina's