Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

01 april 2019

Om de commissievergadering af te ronden, een erg boeiende én belangrijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls, maar dan wel vooral met het oog op de volgende legislatuur. Het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs heeft inderdaad enkele specifieke kenmerken die voor verbetering vatbaar zijn (nl. het gebruik van diverse zgn.

01 april 2019

Taalbaden en onderwijscommissaris Koen Daniëls c.q. zijn fractie in één en dezelfde zin, het is deze legislatuur meermaals voorgekomen. Kennis van de instructietaal “Standaardnederlands” (en met name dan nog in die taalvariant, wat nog iets anders is dan huis-, tuin- en keuken-Nederlands) is inderdaad cruciaal voor studiesucces in het Vlaamse onderwijs.

01 april 2019

Onderwijscommissaris Tine Soens had ook nog een opvolgingsvraag bij een vraag om uitleg (van Tine Soens en Jos De Meyer) in de commissievergadering van

01 april 2019

Onderwijscommissaris Tine Soens hernam haar vraag om uitleg van 12 november 2015 omdat haar opnieuw een v

01 april 2019

Onderwijscommissaris Jo De Ro gaf enkele verontrustende cijfers uit het onderzoeksrapport van University Colleges (UC) Leuven Limburg ‘Geweld, gemeten en geteld’ (hoofdstuk over geweld op school). Hoe beoordeelde minister Crevits de resultaten van dat onderzoek?

28 maart 2019

Het was niet meteen de bedoeling dat het in de krant stond op deze dag, want er was met de hoofdrolspelers van het thema ’s ochtends een persconferentie gepland.

28 maart 2019

Zo vaak komt onderwijscommissaris Kris Van Dijck niet meer aan bod voor zijn fractie, maar nu was het nog eens aan hem voor een actuele vraag die haar oorsprong vond in een artikel in De Standaard van 26 maart.

25 maart 2019

Deze gedachtewisseling (met sprekers Françoise Chombar (voorzitter STEM), Guy Tegenbos (ondervoorzitter STEM) en Michael Verbeeck (stafmedewerker STEM)) ging terug op een oudere resolutie van het Vlaams Parlement.

21 maart 2019

Het zat eraan te komen: voor het eerst in 18 jaar een algemene onderwijsstaking en de voorbije dagen al prominent aanwezig in de pers. Dus: nu ook in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat daarover. Ik bedacht vooraf alleen dit: zouden we, buiten misschien preciezere cijfers over de omvang van de staking, nog iets leren dat de dagen voordien nog niet in de pers gezegd was c.q.

Pagina's