Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

25 maart 2019

Deze gedachtewisseling (met sprekers Françoise Chombar (voorzitter STEM), Guy Tegenbos (ondervoorzitter STEM) en Michael Verbeeck (stafmedewerker STEM)) ging terug op een oudere resolutie van het Vlaams Parlement.

21 maart 2019

Het zat eraan te komen: voor het eerst in 18 jaar een algemene onderwijsstaking en de voorbije dagen al prominent aanwezig in de pers. Dus: nu ook in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat daarover. Ik bedacht vooraf alleen dit: zouden we, buiten misschien preciezere cijfers over de omvang van de staking, nog iets leren dat de dagen voordien nog niet in de pers gezegd was c.q.

19 maart 2019

Voor de toelichting van deze samenhangende ontwerpdecreten door minister Muyters en de bespreking verwijs ik graag naar de video in kwestie. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

18 maart 2019

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer.

18 maart 2019

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman handelde over een Eurydice-rapport waarin de inspanningen van verschillende Europese landen wat betreft de oriëntering van vluchtelingen naar het hoger

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs.

18 maart 2019

Toen onderwijscommissaris Caroline Gennez begon met haar intro, schreef ik meteen in mijn notities “ooit nog ’s aan bod gekomen, herinner ik me vaag”. Het thema kwam overigens niet onverwacht van haar kant. Maar wat bleek bij nader toezien?

14 maart 2019

De brief van juf Charlot (recent in de media) was de aanleiding voor de actuele vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro. De brief bevatte inderdaad een gedetailleerde beschrijving van haar klas. Moeilijk inderdaad en meer dan casuïstiek, aldus De Ro, en hij vroeg wat er nog gedaan kon worden, rekening houdend met al de initiatieven die al genomen waren.

14 maart 2019

De derde actuele vraag van de namiddag kwam van de oppositieleden Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez… over een delicaat thema met een niet gering politiek gehalte.

Pagina's