Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

24 juni 2020

Eigenlijk kort samengevat was deze actuele vraag van Jan Laeremans een typisch geval van Much ado about nothing. Of nog: hoe inaccurate (secundaire) berichtgeving in een krant resp. het gebruik van zulke berichtgeving door een parlementslid in de plaats van de primaire informatie in de eigenlijke bron tot dit type van parlementaire vraag leidt.

23 juni 2020

De laatste vraag om uitleg van de vergadering, die Elisabeth Meuleman stelde, bracht, uitgezonderd enkele bijkomende details, vooral een herhaling van het gesprek dat in deze commissie gevoerd was op 4 juni over het

23 juni 2020

Van de vraag over het veiligheidsonderwijs belandden we met deze vraag om uitleg van Loes Vandromme op het raakvlak tussen Onderwijs en Welzijn. Zij schetste het concept tegenover de vroegere werkwijze met zgn. persoonlijke ontwikkelingstrajecten en voortrajecten.

23 juni 2020

Er was ook een onderwijsvraag die niets met corona te maken had, maar wel een duidelijk federale dimensie en ook een al langere voorgeschiedenis had.

23 juni 2020

Jo Brouns vertrok van enkele gekende (infrastructurele) coronamaatregelen op scholen en verwachtte ook een blijvende aandacht voor zulke maatregelen, zoals bijvoorbeeld wat sanitaire voorzieningen betrof.

23 juni 2020

Die ochtend had ook Loes Vandromme over dit thema een vraag om uitleg gesteld aan de minister van Werk enz., Hilde Crevits (nwvr: die commissievergadering speelde zich al live in Brussel af, terwijl de Onderwijscommissie nog het onlineformat hanteerde).

22 juni 2020

Roosmarijn Beckers trok een rij van vier vragenstellers (oorspronkelijk waren er zelfs vijf geagendeerd) op gang over een belangrijk en interessant thema in de nasleep van de coronacrisis, met een open brief van ICT-coördinatoren die inderdaad tijdens de coronacrisis ook (haast ineens) een prominente rol gekregen hadden maar daar

22 juni 2020

Eerst kwamen enkele vragen aan bod die eigenlijk geagendeerd waren op 11 juni, maar door allerlei omstandigheden verplaatst werden naar een week later.

Pagina's