Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

12 maart 2018

Naar de normen van de onderwijscommissie een korte vraag en een korte bespreking. Onderwijscommissaris Paul Cordy had het niet alleen over de impact van recente stakingen op het onderwijsaanbod in de gevangenissen, maar ook over “het mank lopende aanwervingsbeleid van de minister van Justitie”, waarmee de vragensteller zich uiteraard wel op een ander beleidsniveau begaf.

07 maart 2018

Op voorstel van de Groenfractie werd op 7 maart 2018 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over het inschrijvingsrecht/decreet georganiseerd.

06 maart 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtten de ministers Crevits en Muyters het ontwerpdecreet toe.

Met duaal leren wil men verschillende doelstellingen bereiken:

06 maart 2018

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had een hele reeks vragen over schoolfacturen: van het thema ‘incassobureaus’ over het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ tot de stand van zaken rond de studiekostenmonitor.

06 maart 2018

In het verslag van het Rekenhof over de impact van de vluchtelingencrisis op de Vlaamse begrotingsuitvoering 2016 (p.14) las onderwijscommissaris Jo De Ro de volgende passage in verband met de traumabegeleiding: “Er werd 0,5 miljoen euro projectsubsidiemiddelen uitgetrokken voor

06 maart 2018

Onderwijscommissarissen Koen Daniëls, Jenne De Potter en Tine Soens hadden in essentie dezelfde vragen, met hier en daar wel wat verschillende accenten, bij de plannen van de KU Leuven om de kalender van het academiejaar te hervormen. Ze hadden het over voor- en nadelen van zo’n nieuw systeem, dat intussen ook aan de UGent op een vergelijkbare manier hangende was.

06 maart 2018

Voor onderwijscommissaris Jos De Meyer zijn vraag stelde, vroeg onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman bij ordemotie het woord, en wel naar aanleiding van wat ’s ochtends op de voorpagina van De Standaard had gestaan i.v.m.

28 februari 2018

Deze actuele vragen waren na de vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman in de Commissie voor Onderwijs op 11 januari 2018, na de talrijke krantenartikelen over de kampeerperikelen aan een Grimbergse basisschool en andere, na de Terzake-uitzending van de avond voordien met Kris Van Dijck en Jo De R

28 februari 2018

Over het vonnis in kwestie van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Tongeren was recent al heel wat te doen in de media. Onderwijscommissaris Koen Daniëls wilde nu van minister Crevits horen of met dat vonnis de huidige regeling in dezen (nl.

27 februari 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe.

Pagina's