Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

27 maart 2018

In de commissievergadering van 8 februari 2018 had haar collega Koen Daniëls hierover al een vraag om uitleg gesteld.

27 maart 2018

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die ingeschreven zijn in het deeltijds kunstonderwijs, kunnen vanaf het schooljaar 2014-2015 aanspraak maken op een individueel curriculum. Hun aantal was de voorbije jaren sterk toegenomen, aldus onderwijscommissaris Jo De Ro.

27 maart 2018

Ook deze vraag was een opvolgingsvraag. In de commissievergadering van 8 december 2016, waarbij opnieuw (cf.

27 maart 2018

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Tine Soens had al een substantiële voorgeschiedenis: ik verwijs graag naar zaken die daarover al

22 maart 2018

Onderwijscommissaris Caroline Gennez verwees naar een recente studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de veerkracht van de jongeren met een migratieachtergrond in het Vlaamse onderwijs.

22 maart 2018

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had weet van een geplande oprichting in Genk van een aparte islamitisch-confessionele school: het Crescent College, waar men lessen Arabisch en Turks wil geven. Gelet op het belang van Nederlands in Vlaanderen, een wat rare keuze volgens de vragensteller.

19 maart 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe. Je kunt de video van de integrale vergadering bekijken.

19 maart 2018

In Julius Caesar van William Shakespeare waarschuwt een waarzegger het titelpersonage: "Pas op voor de Iden van maart" (15 maart). Caesar negeert de waarschuwingen, alsook die van zijn vrouw Calphurnia, en hij wordt op de Iden van maart vermoord door de samenzweerders (44 v.Chr.).

14 maart 2018

Heel eigenaardig toch: niet langer geleden dan vorige week stelde Vlaams Parlementslid Johan Danen al een vraag om uitleg over dit thema in de Commissie voor Onderwijs. Nadien kwam de zaak in de pers, waar ook minister Crevits nog reageerde.

Pagina's