Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

13 november 2019

Met de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers kregen we een naadloze overgang naar deze vragen van Kathleen Krekels en Kim De Witte.

13 november 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 hadden ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen een petitie met driehonderd handtekeningen overhandigd aan de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, zo wist Roosmarijn Beckers.

13 november 2019

De tweede vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers in deze commissievergadering had betrekking op een onduidelijkheid i.v.m. het zgn. Inschrijvingsdecreet.

13 november 2019

De vraag om uitleg van nieuwkomer Roosmarijn Beckers was verwant aan de vraag van Koen Daniëls op 24 oktober 2019, erg recent dus, maar

12 november 2019

Het gebruik van het woord Waalse in deze vraag om uitleg vond ik wat vreemd, aangezien het over het onderwijs in de Franse Gemeenschap ging en tot nader order Onderwijs een gemeenschaps- en (nog) geen gewestbevoegdheid is. Maar dat terzijde.

12 november 2019

Een totaal andere vraag dan, waarover ik tot nog toe niets gehoord had in deze commissie. Steven Vandenberghe verwees naar het boek (Jonge mantelzorgers op school (2019); cf.

12 november 2019

Toegegeven, een belangrijke kwestie en het was al een paar keer aangeraakt in de nog prille nieuwe legislatuur, maar wat de noodzaak c.q. relevantie was om daarover nu alweer een nieuwe vraag om uitleg te stellen, ontging mij eerlijk gezegd. Maar dat terzijde.

12 november 2019

Ook voor dit thema verwees vragensteller Hannelore Goeman enerzijds naar het nieuwe Regeerakkoord en anderzijds naar acties van de vorige Vlaamse regering: een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd voor alle kinderen op elke school en de rol daarbij van lokale besturen.

12 november 2019

Vragensteller Sihame El Kaouakibi verwees naar de passage in het Regeerakkoord over de GOK-middelen en het onderzoek ter zake (over het gewoon basisonderwijs) van het Rekenhof van 2017.

07 november 2019

Door de hoeveelheid tijd die aan dit thema besteed was de voorgaande dagen in de media was het niet denkbeeldig dat erover heel wat actuele vragen gesteld zouden worden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Indien ze voldoende in aantal zijn, worden ze dan traditioneel gebundeld in een heus actualiteitsdebat. En zo geschiedde. Haast 2,5 uur lang.

Pagina's