Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

24 april 2019

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had de eer om de in principe laatste actuele vraag over onderwijs van deze legislatuur te stellen. Hij had gelijk om zijn als vraag om uitleg ingediende vraag op de valreep van deze legislatuur om te vormen tot een actuele vraag.

09 april 2019

Na het overleg tussen delegaties van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Vlaams Parlement was dit dossier in de Senaat beland.

08 april 2019

De tweede conceptnota over een zorgpaspoort in het onderwijs werd toegelicht door Katia Segers. Haar pleidooi was dat de vlotheid die inzake zorgnoden van studenten al bestond in het hoger onderwijs, via een zorgpaspoort ook ingeburgerd zou geraken in het basis- en secundair onderwijs.

08 april 2019

Terwijl de relevantie van de twee gedachtewisselingen, de laatste vraag om uitleg van deze legislatuur en de resolutie over hoogbegaafden voor het actuele onderwijsbeleid duidelijk was, leken mij de twee conceptnota’s op deze laatste drukke onderwijscommissievergaderdag eerder een kwestie van Vlaams Parlementsleden die ook nog snel te elfder ure hun conceptnota geboekt wilden zien in de annalen

08 april 2019

Externe sprekers waren nu: Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie), Bart Windels (inspecteur wiskunde Vlaamse onderwijsinspectie) en  Els Vermeire (coördinerend inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie).

08 april 2019

De onderwijscommissarissen lieten er geen gras over groeien: nog maar pas op 27 maart waren erover actuele vragen gesteld in de plenaire vergadering, gevolgd door verwante actuele vragen over de onderwijskwaliteit op 3 april, of de dag nadien werd al een gedachtewisseling over het zgn.

03 april 2019

Ten slotte nog een ook bekend thema voor onderwijscommissaris Caroline Gennez. In de krant waren nu concrete cijfers verschenen van de studiekosten in de eerste graad van het secundair onderwijs. Een concrete invulling dus van de zgn. studiekostenmonitor. Vragensteller Gennez promootte nogmaals de maximumfactuur en vroeg welk initiatief minister Crevits daarvoor ging nemen.

03 april 2019

Door de commotie de voorgaande dagen was het te verwachten dat dit thema ook opnieuw de revue zou passeren in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

03 april 2019

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester vond haar oorsprong in het meest recente rapport over vroegtijdige schoolverlaters. Dat cijfer was voor het tweede jaar op rij gestegen. Hoe wilde minister Crevits het terugdringen?

Pagina's